12.11.2019

Je ztráta listovních zásilek při doručování držitelem poštovní licence porušením zabezpečení osobních údajů?

Na dotazy k bezpečnostním incidentům odpovídá ÚOOÚ.

Úřad pro ochranu osobních údajů odpovídal na dotazy k porušení zabezpečení osobních údajů. Dozvíte se například to, zda může obec III. typu (ORP) oznámit porušení zabezpečení subjektům údajů zveřejněním na úřední desce anebo zda je třeba ohlásit dozorovému úřadu ztrátu či odcizení listovních zásilek při jejich doručování držitelem poštovní licence. Odpovědi na dotazy si můžete přečíst zde.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů