03.06.2019

GDPR již není „strašákem“! – zaznělo na školení pověřenců v Brně

Osmdesátka pověřenců pro ochranu osobních údajů se sešla ve středu 29. května 2019 v prostorách Nové radnice v Brně, aby získala „aktualitky“ v ochraně osobních údajů. Na „jídelním lístku“ byly tentokrát adaptační zákon ke GDPR a poznatky z praxe ÚOOÚ. Pozdravit pověřence přišla

Osmdesátka pověřenců pro ochranu osobních údajů se sešla ve středu 29. května 2019 v prostorách Nové radnice v Brně, aby získala „aktualitky“ v ochraně osobních údajů. Na „jídelním lístku“ byly tentokrát adaptační zákon ke GDPR a poznatky z praxe ÚOOÚ.

Pozdravit pověřence přišla i primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková, která ve svém úvodním slovu řekla, že ještě před rokem bylo GDPR „strašákem“, kterého jsme se všichni báli, ale dnes víme, že tomu tak není. GDPR přineslo našim občanům lepší ochranu jejich soukromí a vyšší informovanost o tom, jak je s jejich osobními údaji nakládáno. Města a obce musí dbát na ochranu osobních údajů svých občanů, ať už jim je svěřili dobrovolně, anebo kvůli povinnostem plynoucím ze zákonů, aby pro ně byli důvěryhodnými partnery. Základními pilíři této ochrany jsou pro ně právě pověřenci.  

První vystoupení patřilo Ministerstvu vnitra, které je autorem zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tento tzv. adaptační zákon není svébytným zákonem, jako byl zrušený zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jedná se pouze o doplněk k obecnému nařízení GDPR, které bylo po nabytí účinnosti přímo aplikovatelné (na rozdíl od evropských směrnic, které jsou do českého právního řádu transponovány). Adaptační zákon plní dvojroli a to tak, že hlava II. adaptuje do našeho právního řádu GDPR a hlava III. je transpozice trestněprávní směrnice. Výjimky z GDPR, vyjasnění některých pravidel GDPR a nejdůležitější změny jiných zákonů např. zákona o svobodném přístupu k informacím vysvětlil Mgr. Ondrej Beňák z odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. V příloze tohoto článku si můžete stáhnout prezentaci MV ČR.

Druhé vystoupení patřilo Úřadu pro ochranu osobních údajů. JUDr. Jiří Žůrek, ředitel odboru konzultačních agend, seznámil pověřence s poznatky Úřadu z poradenství správcům, stížnostní agendy a řízení vedených Úřadem po účinnosti obecného nařízení. Podrobně se také věnoval nejčastějším chybám, které se vyskytují při správě obcí a činnosti škol a školských zařízení. Jeho vystoupení doplnila Mgr. Jana Nováková, vedoucí oddělení podnětů a stížností ÚOOÚ. Prezentace ÚOOÚ je rovněž v příloze článku.