17.09.2020

Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19

15. 9. 2020 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách vlastní český výtah z informačního dokumentu Rady Evropy, který shrnuje základní úkoly států na poli lidských práv a principiální meze jejich pravomocí v době protipandemických opatření. Oblast ochrany osobních údajů je jednou z dotčených oblastí.

Účelem dokumentu je poskytnout vládám soubor nástrojů pro řešení současné bezprecedentní a rozsáhlé zdravotní krize způsobem, který respektuje základní hodnoty demokracie, právního státu a lidských práv.   


Materiál proto uvádí principy právního státu a demokracie, které je třeba v době nouze dodržovat, aby zůstaly zachovány hodnoty demokratické společnosti. V té souvislosti odkazuje na příslušné právní úpravy v dané oblasti lidských práv.   

Dokument se dotýká i tématu ochrany před trestnou činností a ochrany obětí trestných činů. V souvislosti s izolací osob v domácnostech totiž roste i počet případů domácího násilí. Jelikož se moderní společnosti více než kdy jindy spoléhají na počítačové systémy, dochází také k nárůstu podvodných jednání v této oblasti.   

Závěr pak obsahuje příslib Rady Evropy, že i nadále bude vyvíjet veškeré úsilí, aby pomohla svým členským státům během současné krize i se zmírněním jejích následků.    

Výtah ÚOOÚ z dokumentu Rady Evropy „Respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům během pandemie COVID-19“ naleznete v příloze.
Zdroj: ÚOOÚ