26.04.2019

Český zákon o zpracování osobních údajů nabyl účinnosti

Česká republika má od 24. dubna 2019 nová pravidla pro oblast ochrany soukromí. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a také doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Od května

Česká republika má od 24. dubna 2019 nová pravidla pro oblast ochrany soukromí. Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a také doprovodný zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Od května loňského roku platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a členské státy EU si mohly vlastním zákonem některé oblasti upravit. Naši zákonodárci zrušili sankce pro obce a jejich školy, ale také zavedli tzv. informační příkaz, na základě kterého může krajský úřad nařídit obci vydat informaci, kterou odmítla poskytnout. V této věci jsme již dříve zveřejňovali článek, který si přečtěte zde.

Celé znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, si můžete stáhnout v příloze.