25.03.2020

Stanovisko Evropského sboru pro ochranu osobních údajů k jejich zpracování v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19

24. 3. 2020 – ÚOOÚ uveřejnil vlastní překlad stanoviska ke zpracování osobních údajů v souvislosti s propuknutím nákazy COVID-19. To přijal ve druhé polovině března Evropský sbor pro ochranu osobních údajů.

Sbor připouští, že monitorování výskytu koronavirové nákazy za pomoci moderních technologií je v zájmu celého lidstva. I v této mimořádné době je však třeba dbát na adekvátní zajištění ochrany osobních dat subjektů údajů. „Stav nouze je okolnost, která může legitimizovat omezení svobod, ovšem jen za předpokladu, že tyto restrikce budou úměrné a omezené jen na dobu nouze,“ napsal ve svém stanovisku.

Blíže se pak v této souvislosti věnuje oblastem zákonnosti zpracování, klíčovým zásadám zpracování osobních údajů, užití mobilních dat o poloze a oblasti zaměstnávání.

Neoficiální překlad materiálu ve formátu PDF naleznete níže.

Oficiální dokument v anglickém jazyce je k dispozici zde.