02.01.2020

Nová působnost ÚOOÚ v oblasti práva na informace - informace pro žadatele dle informačního zákona.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informace pro žadatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon).

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil informace pro žadatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (informační zákon). Žadatel o informace se zde dozví, v jaké věci se lze obrátit přímo na Úřad, ve kterých případech je nezbytné podnět zaslat prostřednictvím povinného subjektu, jaká je forma podání adresovaného ÚOOÚ a jaké jsou lhůty a postupy ÚOOÚ u přezkumného řízení, odvolání, rozkladu či stížnosti proti postupu povinného subjektu. Více se dočtete na webu ÚOOÚ zde.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů