01.08.2019

Zpracování biometrických údajů zaměstnanců - ÚOOÚ navrhuje změnu zákoníku práce.

Zaměstnavatelé v České republice využívají pro kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů zaměstnanců stále více technologie založené na biometrické autentizaci, jejichž součástí je identifikace nositele biometrických údajů. Zpracování některých biometrických údajů zaměstnanců provádějí na základě souhlasu

Zaměstnavatelé v České republice využívají pro kontroly vstupu, přítomnosti a přístupů zaměstnanců stále více technologie založené na biometrické autentizaci, jejichž součástí je identifikace nositele biometrických údajů. Zpracování některých biometrických údajů zaměstnanců provádějí na základě souhlasu zaměstnanců, což je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů, s ohledem na právní úpravu GDPR, nepřijatelné. Podle ÚOOÚ je proto potřebné, aby pracovněprávní úprava zohlednila rozšíření biometrických technologií ve společnosti a současně byla jasně formulována s ohledem na základní požadavky ochrany osobních údajů. Z tohoto důvodu ÚOOÚ navrhl MPSV změny v zákoníku práce, tak aby došlo k promítnutí zásad GDPR do oblasti zpracování biometrických údajů zaměstnanců. Informace ÚOOÚ k této problematice včetně připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, si přečtěte na webu ÚOOÚ zde. Připomínku ÚOOÚ si můžete také stánout v příloze tohotot článku.

 

 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů