02.05.2019

Základní příručka ke GDPR - aktualizace po nabytí účinnosti adaptačního zákona

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil příručku ke GDPR, ve které jsou přehledně vysvětleny základní pojmy a informace vztahující se k Obecnému nařízení. Příručka je aktualizována k 24. dubnu 2019 a reaguje tak na vydání zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který k tomuto datu nabyl účinnosti

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil příručku ke GDPR, ve které jsou přehledně vysvětleny základní pojmy a informace vztahující se k Obecnému nařízení. Příručka je aktualizována k 24. dubnu 2019 a reaguje tak na vydání zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který k tomuto datu nabyl účinnosti. Příručku si můžete přečíst na webových stránkách ÚOOÚ zde.

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů