01.12.2020

Úroveň ochrany vyžadovaná právem EU v případě osobních údajů předávaných do třetích zemí.

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil materiál EDPB (Evropský sbor pro ochranu osobních údajů) k zajištění souladu s úrovní ochrany vyžadovanou právem EU v případě osobních údajů předávaných do třetích zemí.

Materiál platný k 1.12.2020 nalezente na stránkách ÚOOÚ zde.

Český překlad vytvořil ÚOOÚ.