Informatika

Tato rubrika poskytuje přehled všech informací spojených s digitalizací, e-governmentem, legislativními předpisy z těchto oblastí a také nabídku aktuálně konaných seminářích a konferencích týkajících se elektronizace veřejné správy.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubriky

03.06.2024

Umělá inteligence jako příležitost pro samosprávy

Svaz měst a obcí ČR nabízí sérii webinářů na téma „Jak může umělá inteligence pomáhat samosprávám“.

11.03.2024

DIA zve na cyklus odborných webinářů k zákonu o právu na digitální služby

Webináře vás seznámí s hlavními pilíři implementace, a především zodpoví vaše dotazy, které k tomuto zákonu máte. Digitální a informační agentura pořádá první webinář již ve středu 20. března.

22.01.2024

Automatizace a digitalizace obchodu

Kongres Samoška na podporu domácího maloobchodního trhu umožňuje setkání členů maloobchodních aliancí, družstev, jednotlivých maloobchodníků, velkoobchodů, dodavatelů i zástupců státních a profesních organizací se koná 31. ledna v Clarion Congress Hotelu Olomouc.

15.01.2024

MMR vybaví stavební úřady IT technikou v hodnotě 252 milionů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo příjem žádostí o poskytnutí dotací, které stavebním úřadům umožní doplnit IT techniku pro digitalizaci stavebního řízení. Finanční prostředky získají na základě dat z dotazníkového šetření.

08.01.2024

Pardubický kraj spouští nový datový portál

Datový portál vznikal po celý minulý rok a jeho cílem je veřejnosti představit zajímavou a graficky přívětivou formou údaje, které má krajská samospráva ve svých databázích.

05.01.2024

Co přinese digitalizace stavebnictví organizacím i jejich zaměstnancům

Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM - BuildingSMART ČR (czBIM) připravila sérii seminářů zaměřených na představení přínosů digitalizace stavebních projektů a efektivní práce s informacemi.

25.09.2023

Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER).

10.08.2023

Ministerstvo vnitra připravuje pro samosprávy sérii školení a prosí o vaše náměty v oblasti digitálních znalostí a kompetencí.

Ministerstvo vnitra připravuje realizaci projektu zaměřeného na posílení digitálních znalostí a kompetencí pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků. V souvislosti s jeho přípravou se na Vás tímto obracíme s žádostí o vyplnění námětů na školení, která byste za Váš úřad či instituci uvítali. Dotazník můžete vyplnit do 31. srpna 2023.

03.07.2023

Zapojte se do diskuze nad aktualizací Národní strategie umělé inteligence, vyzývá MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu pracuje na aktualizaci Národní strategie umělé inteligence České republiky. V této souvislosti spouští veřejnou konzultaci, jejíž cílem je zapojit do procesu aktualizace odbornou i laickou veřejnost, a zohlednit tak postoje české společnosti k této nové technologii, která s sebou přináší řadu příležitostí i výzev.

24.05.2023

Jak na vizuální identitu

Organizace Czechdesign ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vydala publikaci Doporučení pro obce: Jak na vizuální identitu, která je zdarma k dispozici jak online, tak v tištěné podobě.

27.04.2023

Ministerstvo vnitra připravuje nové zadávací řízení v rámci centralizovaného zadávání – ORACLE

Ministerstvo vnitra vzhledem k blížícímu se termínu ukončení platnosti stávající „Rámcové dohody na pořizování produktů Oracle“ připravuje nové zadávací řízení.

25.04.2023

Možnost společných nákupů výpočetní techniky

Využijte nabídku MF k zapojení do společných nákupů výpočetní techniky připravovaných Ministerstvem financí v roli centrálního zadavatele.

03.04.2023

Je Váš obecní web přístupný dle zákona?

Jste si jisti, že Váš obecní web splňuje zákonnou povinnost přístupnosti? Ministerstvo vnitra přehledně shrnuje na svých stránkách, co je přístupnost a jaké povinnosti plynou ze zákona obcím. Projekt Blind Friendly Web se navíc systematicky věnuje přístupnosti webových stránek, a tak s jejich úpravou může pomoci.

27.02.2023

Průzkum k potřebám veřejné správy v oblasti umělé inteligence

Chcete pomoci lépe definovat potřeby veřejné správy v oblasti umělé inteligence? Zúčastněte se průzkumu PrePAI Public Bodies.

06.02.2023

Digitální technické mapy – 2. vlna financování

Ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR byla všem obcím v předchozích dnech odeslána informace k dopracování digitálních technických map v jednotlivých správních územích krajů včetně dotazníku k 2. vlně financování.

06.02.2023

Návrhy nového zákona kybernetické bezpečnosti

Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti (NÚKIB) vyzývá odbornou veřejnost ke konzultacím.

10.11.2022

VAROVÁNÍ: PHISHING jménem ÚOOÚ

Úřad pro ochranu osobních údajů na základě informací od občanů zaznamenal podvodné snahy o phishingové útoky na praktické lékaře a zdravotnická zařízení.

03.11.2022

NÚKIB upozorňuje na zvýšené riziko DDoS útoků

NÚKIB uveřejnil na svých stránkách varování před zvýšeným rizikem DDoS útoků proti České republice a tuzemským subjektům.

21.10.2022

Datové schránky pro podnikatele a právnické osoby aneb od 01.01.2023 doručujeme elektronicky

Počátek roku 2023 bude mj. ve znamení automatického zřízení datových schránek pro podnikatele a právnické osoby. Pro města a obce to znamená, že budou moci již bez dalšího doručovat výhradně elektronicky a dotčené osoby nebudou moci svou datovou schránku znepřístupnit. Současně se navýší objem doručované datové zprávy na 1 GB a bude možné využít i formátu ZIP a ASiC.

13.10.2022

Vzdálené připojení může ohrozit ochranu osobních údajů

Byla zjištěna zranitelnost vzdáleného připojení k operačnímu systému Windows prostřednictvím systémů bezpečnostní architektury společnosti Fortinet Security Fabric. Podle informací Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky jde o kritickou zranitelnost systémů pro firewall a rozhraní webového proxy serveru.

19.09.2022

Diskuse s NÚKIB k připravované směrnici EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti (NIS2)

Dne 05.10.2022 od 13:00 hodin pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v on-line podobě diskusi k připravované směrnici EU o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti (NIS2).

06.09.2022

ÚOOÚ upozorňuje na nové kybernetické hrozby pro ochranu osobních údajů

Byly indikovány nové hrozby, a to nejen pro ochranu osobních údajů. Správci by proto měli provést taková opatření, aby zamezili nebezpečí napadení, a tím i potenciálního porušení zabezpečení osobních údajů.

21.07.2022

Veřejná konzultace k výstavbě sítí 5G v investičně náročných místech je prodloužena do 9. srpna

Veřejná konzultace k připravované Výzvě na podporu výstavby sítí 5G v investičně náročných místech na venkově byla s ohledem na období dovolených prodloužena do 9. srpna 2022.

27.06.2022

Zahájení veřejné konzultace k výstavbě sítí 5G v investičně náročných místech na venkově z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 17. června zahájilo veřejnou konzultaci k připravované Výzvě na podporu výstavby sítí 5G v investičně náročných místech na venkově v rámci Národního plánu obnovy.

08.06.2022

Průzkum Využívání internetu v českých domácnostech v roce 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu zve k účasti na průzkumu.

18.05.2022

Lidé se státem více komunikují elektronicky

Důvodem je změna legislativy i stále větší nabídka služeb.

05.05.2022

Manuál pro využívání údajů z Registru obyvatel

Jak získat přehled nejen o obyvatelích s trvalým pobytem na území obce, ale také o cizincích s trvalým pobytem? Tento problém nyní řeší řada obcí s příchodem uprchlíků z Ukrajiny. Přinášíme praktický manuál pro obce k práci s registrem obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel. V těchto registrech by nyní měly být zaznamenány také osoby s udělenou dočasnou ochranou a ohlášeným pobytem na území obce. Manuál zpracovalo Ministerstvo vnitra, které je správcem těchto registrů.

11.03.2022

Přechod čerpání centrálních agend eGovernmentu a agend přenesené působnosti do KIVS/CMS.

KIVS/CMS významně posiluje bezpečnost komunikace jednotlivých složek veřejné správy.

28.02.2022

Důrazné varování pro obce z NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie varuje obce.

10.12.2021

POVINNOST PUBLIKACE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK JIŽ OD 1. 1. 2022 POD SANKCÍ NEPLATNOSTI

Dne 1. 1. 2022 nabývá účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „zákon o Sbírce právních předpisů“) a částečně i zákon č. 36/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

02.12.2021

Česká republika na Radě Evropské unie pro konkurenceschopnost podpořila společná pravidla pro digitální služby na vnitřním trhu

Rada Evropské unie pro konkurenceschopnost (COMPET) schválila společnou pozici k nařízením o digitálních službách a digitálních trzích. Slovinské předsednictví Rady Evropské unie (EU) tak může začít jednat s Evropským parlamentem a Evropskou komisí o konečné podobě unijních předpisů, které přinesou největší modernizaci pravidel digitálního vnitřního trhu EU za poslední roky.

29.11.2021

Možnost přistoupení k centralizovanému zadávání – Cisco Systems

Ministerstvo vnitra z pozice Centrálního zadavatele si Vás dovoluje informovat, že připravuje zadávací řízení na uzavření „Rámcové dohody na pořizování produktů Cisco Systems“ (dále také „RD“) pro subjekty veřejné správy.

23.11.2021

Budoucnost digitalizace ve venkovských oblastech

Chcete se zapojit do dvou workshopů projektu Desira, který hledá odborníky na digitalizaci, problematiku venkovských oblastí a zároveň s praktickými zkušenostmi s fungováním samospráv?

18.11.2021

Veřejná konzultace k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy

Dovolujeme si upozornit na blížící se konec termínu veřejné konzultace k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy.

08.11.2021

Snadná navigace světem úřadů

Rádi bychom Vás pozvali na již čtvrtý ročník konference „Snadná navigace světem úřadů“, kterou připravuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. Konference se uskuteční 22. listopadu 2021 od 9:00 hodin v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování.

29.10.2021

Veřejná konzultace v oblasti zavádění sítí vysokorychlostního přístupu k internetu otevřeny

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako gestor pro oblast zavádění vysokorychlostního přístupu k internetu zahájilo dnem 20.10.2021 první kolo veřejné konzultace k navrhovanému rozsahu zeměpisných cílových oblastí, ve kterých bude možné realizovat zavádění sítí vysokorychlostního přístupu k internetu s podporou z veřejných zdrojů v rámci připravované výzvy z Národního plánu obnovy.

13.07.2021

VZDĚLÁVACÍ A DIGITÁLNÍ ODYSEA – VZDĚLÁVACÍ A DOTAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY

Senzační senioři (SenSen) Nadace Charty 77 nabízejí podporu v oblasti digitálních technologií lidem starším 65 let po celé ČR. Pomozte nám vytipovat seniory, kteří tuto pomoc ocení.

14.06.2021

Omezení služeb a uzavření poboček České pošty

Od pátku 18. 6., 19:00 do neděle 20. 6., 24:00 hodin dojde k omezení služeb a uzavření poboček České pošty.

27.04.2021

Svaz podpořil kampaň Česko platí kartou

Podpisem společného prohlášení podpořil Svaz měst a obcí ČR v minulých dnech kampaň na podporu bezhotovostních plateb.

27.04.2021

Ověřte si svou digitální gramotnost

Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO (https://www.evaldo.cz/), který vznikl v rámci projektu DigiKatalog (https://digikatalog.cz/) Ministerstva práce a sociálních věcí.

22.04.2021

Digitální začleňování

V rámci workshopu projektu DigiKatalog, jehož realizátorem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, se můžete bezplatně zaregistrovat na webinář s názvem Digitální začleňování. Workshop se koná v úterý 27.4.2021 od 9 do 13 hodin online.

21.04.2021

Varování před kybernetickými útoky

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) informuje o zvýšeném riziku kybernetických útoků vůči České republice.

12.04.2021

Využívání cloudových služeb ve veřejné správě

Vyplněním přiloženého dotazníku pomůžete analyzovat využívání cloudových služeb ve státní správě. Do tvorby analýzy jsou zapojeni i další partneři jako např. Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, ICTUnie a rovněž Ministerstvo vnitra a vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci a další.
Dotazník byl představen na posledním jednání Rady vlády pro informační společnost dne 19.3., kde byl i zástupce za SMO ČR. Pohled samospráv je pro účely analýzy využití cloudových služeb velmi důležitý.

08.04.2021

Proběhl webinář „Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce“

Dnes proběhl webinář na téma Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce, který pořádali BCO, MPO a ČTÚ. Webinář byl cílen na problémy spojené se zaváděním vysokorychlostního internetu na území celé České republiky.

07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

29.03.2021

Kampaň Česko platí kartou

SMO ČR přistoupil v pondělí 29. března 2021 podpisem memoranda ke kampani Česko platí kartou.

19.03.2021

Pošta dnes v 19:00 zavře všechny své pobočky

Od pátku 19. března od 19:00 hodin do pondělí 22. března do 4:00 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty.

25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

07.01.2021

Projekt Česko platí kartou

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR požádalo Svaz měst a obcí ČR o vzájemnou spolupráci a podporu projektu Česko platí kartou (www.ceskoplatikartou.cz).

06.11.2020

Nezapomínejte na online bezpečnost, připomíná NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) upozorňuje na nové kyberhrozby spojené se současnou situací, která klade vysoký důraz na online komunikaci. Jak zabezpečit videokonferenci a jaké nové phishingové emaily se šíří internetem?

26.10.2020

DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY – OBCE MUSÍ BÝT VE STŘEHU

Nová legislativa zavádí celoplošné vedení Digitálních technických map krajů a povinnost všech vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury do těchto map vkládat údaje. Novela zákona 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoZ“), která upravuje digitální technické mapy (dále „DTM“), a novela zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona, dále „StZ“) jsou vydány jako zákon 47/2020 Sb.

23.10.2020

Licence a podpora k SW produktům společnosti IBM formou centralizovaného zadávání

Ministerstvo vnitra zaslalo k projednání na vládu materiál týkající se připravovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) na poskytování licencí a podpory k softwarovým produktům IBM pro orgány veřejné správy.

23.09.2020

Varování NÚKIB před zranitelnosti Windows DNS serverů

Nepřehlédněte: již 15.07.2020 bylo ze strany NÚKIB vydáno níže uvedené upozornění na zranitelnost Windows DNS serverů.

16.09.2020

Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu veřejné podpory v oblasti širokopásmových sítí. Veřejná konzultace je součástí celkového hodnocení příslušných pravidel Evropskou komisí s cílem posoudit, zda jsou stále vhodná pro daný účel, nebo zda je bude třeba aktualizovat s ohledem na nejnovější technologický vývoj a vývoj na trhu.

15.09.2020

Pozor na povinnost přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací od 23.09.2020!

Pojďme se podívat znovu na zoubek zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Ode dne 23.09.2020 nabydou totiž účinnosti §§ 4, 5, 7 a 8 tohoto zákona ve vztahu k internetovým stránkám spravovaným povinným subjektem. Co to tedy znamená? Teď vás čeká pár tzv. sucharských odstavců, ale je to nezbytné.

18.08.2020

Pomozte zmapovat aktuální stav elektronické fakturace v ČR

Dotazník si klade za cíl zmapovat aktuální stav elektronické fakturace v České republice a jeho výsledky jsou určeny pro informování Evropské komise a Hospodářské komory ČR. Elektronická fakturace (eFaktura) je standardizovaným typem faktury, která je strojově čitelná a zpracovatelná. Vaší účastí přispějete ke zkvalitnění veřejných služeb.

04.08.2020

S rozvojem sítí páté generace pomůže 5G aliance

Podporovat zavádění a rozvoj 5G sítí a služeb v České republice. Hlavní cíl 5G aliance, která nedávno vznikla a jejíž čelní představitelé se vůbec poprvé sešli na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Platforma, kterou tvoří zástupci soukromé, veřejné i akademické sféry, se shodla, že se v souvislosti s mobilními sítěmi a službami 5. generace nyní bude třeba věnovat pěti klíčovým oblastem: průmyslu, chytrým městům, kybernetické bezpečnosti, dezinformacím a vzdělávání a také dopravním koridorům. Vzniklo tak pět pracovních skupin proto, aby 5G sítě mohli lidé v České republice co nejdřív a co nejlépe využívat.

19.06.2020

S budováním digitální infrastruktury pomůže spolupráce s obcemi a síť regionálních koordinátorů. S cílem zvýšit dostupnost internetu a souvisejících služeb

Maximálně dostupný vysokorychlostní internet (VRI) založený na sítích s velmi vysokou kapacitou (VHC) a 5G sítích. Tak se dají shrnout současné aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

18.06.2020

Jeseník se bude rozvíjet díky 5G sítím. Co a proč se chystá, zaznělo na jednání s experty na digitalizaci i zdravotnictví

Fakta o 5G sítích a projekty, které Jeseník ve spolupráci s experty a podnikateli připravuje pro občany. Témata prvního regionálního semináře k 5G sítím uspořádaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci se samosprávou. Konal se právě v Jeseníku, tedy v jedné z pěti vítězným municipalit historicky prvního ročníku soutěže „5G pro 5 měst“. Tamní chystané 5G projekty pomohou všem a všude: žákům, studentům, rodičům i seniorům, ve škole i na dálku, v práci i doma.

04.06.2020

API zahájila příjem žádostí o dotace v programu Vysokorychlostní internet

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v rámci Výzvy IV. programu podpory Vysokorychlostní internet. O dotace mohou žádat firmy z oblasti telekomunikací na modernizaci stávající sítě nebo zřízení nové umožňující vysokorychlostní přístup k internetu ve vybraných lokalitách na tzv. bílých místech v ČR. Výzvu vyhlásilo 4. března 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 5. srpna 2020.

17.02.2020

Facebook bude prověřovat obsah zpráv, ty nepravdivé budou pro uživatele označeny

V rámci boje proti dezinformacím zahájila společnost Facebook v České republice a na Slovensku prověřování pravdivosti zpráv. Obsah zpráv na facebookovém News Feedu, v němž se objevují vyvěšované příspěvky, budou totiž hodnotit a prověřovat nezávislí kontroloři z celého světa, tzv. „fact-checkeři“.

13.02.2020

Kybernetická bezpečnost v popředí zájmu

 Článek je určen pouze pro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...

13.01.2020

MMR: Na kybernetickou bezpečnost poskytl IROP už 1,4 miliardy korun

K vyššímu zabezpečení informačních systémů veřejné správy přispívá také Integrovaný regionální operační program (IROP), který prostřednictvím výzvy „Kybernetická bezpečnost“ investoval 1,4 mld. Kč do celkem 55 projektů.

08.01.2020

Jste připraveni na přechod na DVB-T2?

Ministerstvo průmyslu a obchodu pro vás připravilo tzv. Mediální balíček s informacemi pro občany k přechodu na DVB-T2.

10.12.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Vzdělávání výzvu IROP č. 92

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo dne 6. prosince 2019 ve specifickém cíli 2.4 Vzdělávání výzvu IROP č. 92 „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ s alokací 265 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

06.11.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o schválení Akčního plánu 2.0

Budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně sítí 5G se zjednoduší. Vláda schválila Akční plán 2.0 Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ministři na vládním jednání přijali Akční plán 2.0. Má zjednodušit, zrychlit a zlevnit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně 5G sítí.

05.11.2019

Dotazníkové šetření - zhodnocení současného stavu digitalizace státní správy

V týdnu od 11. listopadu 2019 budou osloveny jednotlivé ORP (obec s rozšířenou působností) s prosbou Úřadu vlády ČR o vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto šetření budou použity při zhodnocení současného stavu digitalizace státní správy a poslouží k určení, které služby poskytované úřady by měly být digitalizovány přednostně a o digitalizaci jakých služeb mají samy úřady zájem.

04.07.2018

Nové povinnosti pro obce v oblasti přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Vláda schválila návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož účelem je především transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26

10.05.2018

Bezplatné wifi: příjem žádostí začíná 15. května 2018!

Už 15. května 2018 ve 13:00 hodin Evropská komise vyhlásí první výzvu v programu WiFi4EU. Čas podání žádosti je rozhodující! Připomínáme, že bezdrátové přístupové body musí obce a města umístit na veřejných místech.

10.04.2018

Výsledky ocenění Zlatý erb 2018

V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec Ohníč, mezi městy byla udělena dvě první místa, a to pro Most a Benešov a v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba zvítězil Kolín s projektem Kolínská chytrá klíčenka. Zvláštní cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v kategorii města a obce získal Oficiální turistický portál hl. m. Prahy a v kategorii regionů Turistický portál Pardubického kraje. V kategorii turistické atraktivity zvítězily webové stránky zámku Žďár nad Sázavou.

23.03.2018

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2018

Svaz poskytl záštitu nad 4. ročníkem konference BEZPEČNÁ  ŠKOLA, která se koná dne 24. května  2018 v Národní technické knihovně, Praha 6. S tématy Kyberšikana a Internetová bezpečnost vystoupí předseda Bezpečnostní komise předsednictva Svazu měst a obcí ČR  Bc. Antonín Kuchař.

01.11.2017

Jubilejní 20. ročník soutěže Zlatý erb zahájen

Jubilejní 20. ročník soutěže Zlatý erb začal 1. listopadu 2017. Příjem přihlášek se výrazně prodlužuje, krajská kola se budou hodnotit od 22. ledna, krajské ceremoniály proběhnou v únoru a březnu a finále celostátního kola se opět uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové, tentokrát v pondělí 9. dubna 2018. Zapojte se také!

30.10.2017

Postup při založení lokálního administrátora a oznámení působnosti v agendě po aktivaci datové schránky typu OVM

Jak jsme vás již informovali (Novinky pro ZŠ, MŠ a školská zařízení od 1.7.2017), školy, školky a školská zařízení mají od letošního července povinnost mít datovou schránku. Připravili jsme pro vás v rámci svazové Komise pro informatiku manuál, jak postupovat při založení lokálního administrátora a

19.10.2017

GDPR krok za krokem díky Centrům společných služeb

Svaz realizuje projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, nebo-li Centra společných služeb. Zabývá se podporou administrativního prostředí prostřednictvím dobrovolných svazků obcí. Spojením více menších obci lze totiž významně zvýšit kvalitu veřejných služeb. V rámci projektu bude Svaz obce sdružené v dobrovolných svazích nově seznamovat s GDPR.

19.10.2017

Pomáháme s novými pravidly pro ochranu osobních údajů

GDPR, tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, je velkým tématem Svazu měst a obcí ČR (Svaz). Dlouhodobě se mu mimo jiné věnuje Komise pro informatiku (KISMO), tedy poradní orgán předsednictva Svazu. Mimo jiné zpracoval doporučení s názvem „Co mohou obce udělat pro GDPR už nyní“. Materiál slouží zejména malým obcím, inspirací však může být i pro ty větší. Doporučení bude v brzké době zveřejněno na webu Svazu.

21.08.2017

Novinky pro ZŠ, MŠ a školská zařízení od 1.7.2017

Zápisem do registru orgánů veřejné moci (dále jen OVM) se školy (MŠ, ZŠ a školská zařízení) staly od 1.7.2017 OVM na základě zákona č. 111/2009 Sb. O základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Katalog OVM, kde si je danou skutečnost možno ověřit je veřejně dostupný zde: https://rpp-ais.egon

23.05.2017

Hledání Chytré radnice je v plném proudu

Ještě téměř dva měsíce se mohou domácí města a obce zapojit do soutěže Chytrá radnice, která má zviditelnit a také ocenit zavádění moderních technologií do každodenního provozu municipalit. Soutěž, kterou počátkem března vyhlásil Úřad vlády ČR je největší svého druhu v Česku. Přihlášky zajímavých technologických řešení mohou podávat zástupci měst, obcí i soukromé subjekty realizující veřejné zakázky z oblasti Smart Cities do konce června.

12.05.2017

Workshop "Smart City jako veřejná služba"

Zveme na workshop zaměřený na aktuální problematiku tzv. chytrých měst. Koná se 15. června 2017 v prostorách Kanceláře Svazu v Praze.

29.03.2017

Ochrana osobních údajů a informační systémy

Evropská unie přijala obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které mnoho povinností v oblasti ochrany osobních údajů upřesňuje nebo rozšiřuje. Účinnosti nabyde 25. května 2018. Přinášíme přehled zásadních změn.

07.03.2017

Soutěž pro chytrá města

Internet a moderní technologie umožňují poskytovat občanům nespočet elektronických služeb. Prostřednictvím soutěže Chytrá radnice mohou města a obce představit moderní chytrá technologická řešení, která v oblasti veřejné správy a samosprávy využívají. Přihlášené projekty budou vyhodnoceny a nejlepší oceněny.

13.01.2017

Vyhlášení výsledků soutěže a seminář Zelená informacím

Smyslem šestého ročníku soutěže Zelená informacím je najít nejzdařilejší prezentace životního prostředí na oficiálních internetových stránkách měst České republiky. Cílem je rovněž motivovat města k uživatelsky přátelskému elektronickému publikování údajů o životním prostředí s využitím originálních forem a vhodných indikátorů.

12.01.2017

Vyhlášen 19. ročník soutěže Zlatý erb

Soutěž o nejlepší weby a elektronické služby měst a obcí vstupuje do dalšího roku své existence s drobnými úpravami kategorií i metodiky hodnocení. Pro města a obce přináší účast řadu výhod – soutěžící se ujistí, zda webové stránky vyhovují všem požadavkům, a získají objektivní srovnání se sousedními obcemi a městy. Uzávěrka příjmu přihlášek je 3. února 2017.

06.12.2016

Spolupráce státu, veřejného a soukromého sektoru včetně chytrých technologií by mohla pomoci obcím, kde ubývá služeb a kamenných poboček

Do oblastí, kde vymizí tržní nabídka určitých služeb, by měl více investovat stát. Měl by pro ně vytvořit stabilní systém podpory. Aby se tyto části České republiky nevylidňovaly a lidé měli k dispozici služby, které potřebují. Zásadní roli přitom hrají moderní informační a komunikační (chytré) technologie. Stát by se tak měl více zamyslet nad podněty z území a systematicky přistoupit ke zlepšování života lidí s pomocí e-governmentu. (Foto: kibsri / freedigitalphotos.net)

17.06.2016

Stanovisko ministerstva vnitra k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. 7. 2016

Ministerstvo vnitra připravilo stanovisko k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. červenci 2016. Má odpovědět na otázky týkají se eIDAS a zákona č. 227/2000 Sb., který bude do nabytí účinnosti zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce stále platit.

12.06.2016

ICT průmysl žádá ministra o odložení termínu schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace

Platforma pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí žádá ministra průmyslu a obchodu, aby odložil termín předání Národního plánu rozvoje sítí nové generace ke schválení vládě. 

21.04.2016

Obce a kraje mohou modernizovat své informační systémy. V IROP je k dispozici více než 1 miliarda korun

Podpořit rozvoj, modernizaci a zvýšit dostupnost komunikačních a informačních systémů a infrastruktury v krajích a obcích v České republice. To je cíl další výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, v níž je připravena více než 1 miliarda korun. Zájemci mohou žádat o podporu od 4. května.

01.04.2016

IROP se v nové výzvě opět zaměří na elektronizaci veřejné správy

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu v Integrovaném regionálním operačním programu. Jedná se již o pátou výzvu z oblasti elektronizace veřejné správy. Ve výzvě „eGovernment I.“ je pro žadatele připraveno přes 2,3 miliardy korun. (Foto: kibsri / FreeDigitalPhotos.net)

28.10.2015

Peníze pro obce na ICT

Chcete, aby byla vypsána výzva týkající se dotací na ICT služby? Dejte najevo zájem a specifikujte Vaše potřeby. To vše vyplněním internetového dotazníku. (Foto: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net)

22.10.2015

Nová výzva z IROP pomůže zabezpečit informační systémy, které se poslední dobou stávají cílem útoků

MMR vyhlašuje další výzvu v IROP s názvem „Kybernetická bezpečnost“. Týká se zvýšení odolnosti významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Na projekty je připraveno 1,2 mld. korun. (Foto: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net)

18.11.2014

Aktualizace údajů o obcích

Ministerstvo vnitra po podzimních komunálních volbách aktualizuje údaje o obcích v aplikaci Správa dat orgánů veřejné moci. Jsou důležité pro práci orgánů krizového řízení a bezpečnostních složek státu při řešení mimořádných situací. 

06.11.2014

Stáhněte si publikaci "Jak otevírat data"

Fond Otakara Motejla vydal elektronickou publikaci "Jak otevírat data". Je určena  starostům, úředníkům, programátorům, laikům a všem, kteří chtějí ve svém úřadě či obci otevírat data. 

07.10.2014

Informatici Svazu představili poslancům Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+

Cyril Čapka, Pavel Rous a Josef Švec z Komise pro informatiku (KISMO) Předsednictva Svazu měst a obcí ČR seznámili ve čtvrtek 2. října Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government PSP ČR se strategií a aktuálními problémy měst a obcí v oblasti ICT. (Foto: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net)

18.09.2014

Proč otevřená data a jaký mají přínos pro veřejnou správu?

V budoucnu se otvírání dat a zveřejňování informací většina subjektů veřejné správy nevyhne. Zveřejňování dat přináší, kromě prestiže i důvěryhodnost úřadu. Je také možné minimalizovat četnost dotazů na různé typy informací. (Foto: tungphoto / FreeDigitalPhotos.net)

17.09.2014

Výzva č. 22 – příklad dobré praxe

Úspěšná realizace výzvy č. 22 potvrdila zájem obcí o čerpání dotací na smysluplné projekty pokrývající skutečné potřeby obcí. K identifikaci potřeb v území přispěly obce samotné. (Foto: watcharakun / FreeDigitalPhotos.net)

05.09.2014

Zapojte se do Registru sítí

Začátkem srpna 2014 začal fungovat Registr sítí veřejné správy. Provozuje ho Kraj Vysočina a je dostupný na adrese www.registrsiti.cz. Sdílením dat o sítích veřejné správy má ušetřit peníze. Čím více subjektů se zapojí, tím větší úspora se dá čekat. 

25.06.2014

Obcím nebudou uloženy povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Podle NBÚ by informační systémy, které spravuje obec, neměly být zahrnuty do kritické infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti. (Foto: kibsri / FreeDigitalPhotos.net) 

04.06.2014

Připojení orgánu veřejné moci k jednotnému identitnímu prostoru Czech POINT

V přiloženém materiálu je uvedena jedna z možností, jak využít výzvu 22.

18.04.2014

Stanovisko řídícího orgánu k pořizování koncových zařízení z výzvy 22

 Pořizování koncových zařízení jako např. tablety, notebooku, hlasovací zařízení, elektronické vývěsní desky jsou nezpůsobilé výdaje.