10.12.2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo Vzdělávání výzvu IROP č. 92

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo dne 6. prosince 2019 ve specifickém cíli 2.4 Vzdělávání výzvu IROP č. 92 „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“ s alokací 265 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Výzva je cílena na území Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Podpora je určena na infrastrukturu základních škol ve vazbě na klíčové kompetence komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Informace o vyhlášení výzvy a odkaz na seminář pro žadatele naleznete zde:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/IROP-podpori-infrastrukturu-ZS-pro-uhelne-regiony

Dokumentaci výzvy naleznete zde:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-92-Infrastruktura-ZS-pro-uhelne-regiony