23.10.2020

Licence a podpora k SW produktům společnosti IBM formou centralizovaného zadávání

Ministerstvo vnitra zaslalo k projednání na vládu materiál týkající se připravovaného zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) na poskytování licencí a podpory k softwarovým produktům IBM pro orgány veřejné správy.

Po projednání tohoto materiálu bude následně vyhlášeno otevřené nadlimitní zadávací řízení na pořízení této komodity pomocí institutu centralizovaného zadávání formou otevřeného zadávacího řízení na uzavření RD s více dodavateli (předpokládaný počet vybraných dodavatelů je 5), na základě které pak budou zadávány veřejné zakázky postupem s obnovením soutěže.

Celému procesu zadávání předchází uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi MV a příslušným orgánem veřejné moci – pověřujícím zadavatelem. Důvodem pro volbu tohoto konceptu je dosavadní velmi dobrá zkušenost s modelem pořizování licencí formou centralizovaného zadávání pro svou ekonomickou výhodnost, flexibilitu a dosažení možných úspor.

Veškeré informace naleznete v přiložených souborech včetně kontaktu na MV ČR. Kontaktní osobou pro další komunikaci za MV ohledně Smlouvy o centralizovaném zadávání jsou: Ing. Jan Strachoň, tel: 974 849 253, mob.: 606 088 426; e-mail:jan.strachon@mvcr.cz. nebo Ing. Kryštof Mencl, tel: 974 816 580, e-mail: krystof.mencl@mvcr.cz.