Legislativa

Svaz se účastní meziresortního připomínkového řízení v oblasti digitalizace, připomínkuje zákony a další právní předpisy. Účastní se jednání, na kterých se projednává aktuální legislativa spojená se digitalizací a prosazuje nejvýhodnější podmínky pro obce.