07.10.2014

Informatici Svazu představili poslancům Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+

Cyril Čapka, Pavel Rous a Josef Švec z Komise pro informatiku (KISMO) Předsednictva Svazu měst a obcí ČR seznámili ve čtvrtek 2. října Podvýbor pro ICT průmysl a e-Government PSP ČR se strategií a aktuálními problémy měst a obcí v oblasti ICT. (Foto: suphakit73 / FreeDigitalPhotos.net)

Nejen se strategií, ale i s aktuálními problémy měst a obcí v oblasti ICT, seznámili ve čtvrtek 2. října členové Komise pro informatiku (KISMO) Předsednictva Svazu měst a obcí ČR poslance. Cyril Čapka, Pavel Rous a Josef Švec vystoupili na jednání Podvýboru pro ICT průmysl a e-Government, který je součástí Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Kromě činnosti komise, např. spolupráce při zavádění projektů Ministerstva vnitra či sledování témat EU, zazněly také informace o Digitální strategii pro rozvoj měst a obcí 2014+. Dokument připravilo KISMO, schválilo ho Předsednictvo Svazu. Určen je nejen představitelům měst a obcí, ale všem klíčovým aktérům v oblasti digitalizace veřejné správy. Strategie má za cíl vytvořit rámec pro další společný postup územních samospráv a státu při modernizaci veřejné správy s využitím ICT ve městech a obcích ČR v letech 2014-2020, a pomoci tak k vytvoření podmínek nutných pro vlastní realizaci.

Digitální strategie měst a obcí vychází z dosavadních znalostí a zkušeností s informačními a komunikačními technologiemi v území a odráží poznatky spolupráce samospráv a jejich asociací v ČR i v Evropské unii. Rovněž zohledňuje aktuální technologické trendy, respektuje organizační model i způsob financování veřejné správy v České republice.

Po ukončení prezentace následovala bohatá diskuse, v rámci které členové KISMO přednesli současný problém s Ministerstvem dopravy.

Ministerstvo dopravy plánuje změnu přenosu dat

Ministerstvo dopravy oznámilo obcím s rozšířenou působností, že na konci letošního roku bude měnit přístup k agendám tachografu a eTestu včetně komplexního převodu do internetu. Smyslem tohoto kroku je zejména zvýšení využitelnosti koncových stanic a úspornosti systémů v agendách Ministerstva dopravy. Přenos dat prostřednictvím internetu má umožnit úřadům zapojit koncová zařízení do vlastní sítě spolu s ostatní výpočetní technikou na úřadu, kdy nebude nutné držet speciální techniku pro tyto agendy.

Otázkou zůstává, proč nebyly resortní informační systémy jednotně publikovány prostřednictvím centrálního místa služeb potažmo komunikační infrastruktury veřejné správy. Centrální místo služeb a komunikační infrastruktura veřejné správy zajišťuje nejen propojitelné a řiditelné sítě, ale vyhovuje i požadavkům kybernetické bezpečnosti lépe než otevřený internet. Navíc uvedené sítě byly budovány za účelem koordinace při užívání různých agendových informačních systémů a na jejich vybudování bylo vynaloženo značné množství finančních prostředků.

Poslanci, kteří se jednání zúčastnili, přislíbili, že si vyžádají vysvětlení od ministra dopravy.

Mgr. Miroslava Sobková, Legislativně-právní oddělení