Ostatní

V rubrice ostatní naleznete informace o aktuálně konaných seminářích a konferencích týkajících se elektronizace veřejné správy.