25.06.2014

Obcím nebudou uloženy povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Podle NBÚ by informační systémy, které spravuje obec, neměly být zahrnuty do kritické infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti. (Foto: kibsri / FreeDigitalPhotos.net) 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Návrh zákona bude dále postoupen Senátu Parlamentu České republiky k dalšímu projednání a schválení.

Národní bezpečností úřad prosazuje názor, že informační systémy, jejichž správcem je obec, nebudou zahrnuty do kritické infrastruktury v oblasti kybernetické bezpečnosti, ani mezi významné informační systémy. Standardizace podle prováděcích předpisů k zákonu o kybernetické bezpečnosti by se tedy na obce povinně vztahovat neměla.

Ovšem je důležité upozornit na to, že požadavek na zajištění bezpečnosti informací v informačních systémech stanoví zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko Národního Bezpečnostního úřadu najdete níže.