Informační servis

Svaz měst a obcí ČR vydává zpravodaj – Informační servis (InS), jehož první číslo vyšlo již v listopadu roku 1993. Jeho úkolem je informovat o aktivitách Svazu za uplynulý měsíc a upozorňovat na připravovanou legislativu týkající se samospráv. Vychází v nákladu 3000 kusů a je zdarma rozesílán na všechny členské obce Svazu a smluvené adresáty (ministerstva, poslanecké výbory, nevládní instituce atd.).

Z Informačního servisu se dozvíte, kde a o čem jednali v uplynulém měsíci zástupci Svazu, které svazové orgány zasedaly a o čem rozhodly, čím se zabývaly svazové komise, jaké návrhy právních norem byly připomínkovány atd. Zpravodaj ale čtenáře upozorňuje také na připravované právní předpisy a aktuálně projednávanou legislativu, informuje, jakým způsobem se promítne do fungování samospráv a případně jaké kroky podniká Svaz k nápravě navrhovaných pro obce nepřijatelných ustanovení.

Velká pozornost je věnována rubrice Právní poradna, kde odborníci z KVB advokátní kanceláře pomáhají tazatelům s výkladem nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se působnosti obcí. Právní poradna má i své webové stránky, kde jsou zpracované dotazy zveřejňovány a průběžně aktualizovány.

Zpravodaj InS dává prostor také informacím ze zahraničí, informuje o výsledcích jednání delegátů Svazu na evropské půdě a nabízí možnosti navázání partnerské spolupráce s městy a obcemi z jiných zemí.

V neposlední řadě je třeba dodat, že v časopise avizujeme také připravované akce, které pro představitele samosprávy Svaz organizuje, nebo se na jejich přípravě alespoň podílí.

V našem zpravodaji můžete i inzerovat.06.03.2020

Březnový Ins právě vychází

V březnovém čísle časopisu Ins se například dočtete o přesunu dubnových termínů Krajských setkání, a to z důvodu rozšiřujícího se koronaviru. Najdete výsledky našeho dotazníkového šetření ohledně 6letého volebního období, přečíst si můžete i o vývoji kolem dávek na bydlení. Zazní zde i názory a podněty z poslední právní konference v Seči a další zajímavé informace. Přejeme příjemné čtení.

06.02.2018

Informační servis 2018

Tento rok je připravena zcela nová podoba svazového zpravodaje.

27.01.2016

Informační servis 2016

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

10.02.2015

Informační servis 2015

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

10.01.2014

Informační servis 2014

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

10.01.2013

Informační servis 2013

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.