Informační servis

Svaz měst a obcí ČR vydává zpravodaj – Informační servis (InS), jehož první číslo vyšlo již v listopadu roku 1993. Jeho úkolem je informovat o aktivitách Svazu za uplynulý měsíc a upozorňovat na připravovanou legislativu týkající se samospráv. Vychází v nákladu 3000 kusů a je zdarma rozesílán na všechny členské obce Svazu a smluvené adresáty (ministerstva, poslanecké výbory, nevládní instituce atd.).

Z Informačního servisu se dozvíte, kde a o čem jednali v uplynulém měsíci zástupci Svazu, které svazové orgány zasedaly a o čem rozhodly, čím se zabývaly svazové komise, jaké návrhy právních norem byly připomínkovány atd. Zpravodaj ale čtenáře upozorňuje také na připravované právní předpisy a aktuálně projednávanou legislativu, informuje, jakým způsobem se promítne do fungování samospráv a případně jaké kroky podniká Svaz k nápravě navrhovaných pro obce nepřijatelných ustanovení.

Velká pozornost je věnována rubrice Právní poradna, kde odborníci z KVB advokátní kanceláře pomáhají tazatelům s výkladem nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se působnosti obcí. Právní poradna má i své webové stránky, kde jsou zpracované dotazy zveřejňovány a průběžně aktualizovány.

Zpravodaj InS dává prostor také informacím ze zahraničí, informuje o výsledcích jednání delegátů Svazu na evropské půdě a nabízí možnosti navázání partnerské spolupráce s městy a obcemi z jiných zemí.

V neposlední řadě je třeba dodat, že v časopise avizujeme také připravované akce, které pro představitele samosprávy Svaz organizuje, nebo se na jejich přípravě alespoň podílí.

V našem zpravodaji můžete i inzerovat.06.02.2018

Informační servis 2018

Tento rok je připravena zcela nová podoba svazového zpravodaje.

27.01.2016

Informační servis 2016

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

10.02.2015

Informační servis 2015

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

10.01.2014

Informační servis 2014

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

10.01.2013

Informační servis 2013

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.

24.02.2011

Informační servis 2011

19. ročník

13.01.2010

Informační servis 2010

18. ročník

09.01.2009

Informační servis 2009

17. ročník

10.01.2008

Informační servis 2008

16. ročník

08.01.2007

Informační servis 2007

15. ročník

18.01.2006

Informační servis 2006

14. ročník

11.01.2005

Informační servis 2005

13. ročník

15.01.2004

Informační servis 2004

12. ročník

17.02.2003

Informační servis 2003

11. ročník

06.11.2002

Informační servis 2002

10.ročník