11.01.2018

Informační servis 2017

Informační servis - měsíčník Svazu měst a obcí ČR přináší shrnutí aktuálních informací za uplynulý měsíc.