Memoranda18.04.2023

Spolupráce s Českou spořitelnou byla stvrzena podpisem memoranda

Na dnešní tiskové konferenci došlo ke slavnostnímu podpisu Memorand o spolupráci mezi Svazem měst a obcí ČR a Českou spořitelnou, Českou spořitelnou a Policií ČR.

02.08.2022

Charita ČR a Svaz měst a obcí ČR společně podepsaly memorandum o spolupráci.

Spolupráci v oblasti sociální a zdravotní péče i humanitární a charitativní pomoci potřebným skupinám obyvatelstva stvrdil Svaz měst a obcí ČR podpisem memoranda s Charitou ČR.

27.06.2022

Poutní turistika jako nástroj k oživení regionu

15. června se v Brně setkali František Lukl, předseda Svazu měst a obcí a Martin Hrdlička, předseda Rady spolku Svatá Ludmila, aby spolu podepsali memorandum, které si klade za cíl připomenout poutní turismus jako nástroj pro oživení regionů, v kterých je tato tradice ohrožena.

26.05.2022

Radka Vladyková předala Memorandum o spolupráci s maďarským svazem měst a obcí TÖOSZ a jednala o budoucích společných aktivitách

Výkonná ředitelka Radka Vladyková stvrdila zájem Svazu spolupracovat s maďarskými obcemi a městy předáním memoranda. 24. května ho v Budapešti osobně předala k podpisu prezidentovi maďarského sdružení měst a obcí TÖOSZ.

12.04.2022

Zástupci Svazu měst a obcí ČR a Krajského úřadu Středočeského kraje podepsali MEMORANDUM o vzdělávání.

Díky uzavřené spolupráci bude projekt „Efektivní správa obcí“ připravovat pro krajský úřad širokou škálu vzdělávacích programů průběžného a manažerského vzdělávání.

01.03.2022

Společné memorandum Svazu měst a obcí s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže si slibuje efektivní vzdělávání samospráv v oblasti veřejného zadávání

V pondělí 28. 2. 2022 v Brně předsedové Svazu měst a obcí ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podpisem společného memoranda stvrdili spolupráci obou organizací v rámci metodického vzdělávání samospráv v oblasti veřejného zadávání.

05.01.2022

Memorandum s Libereckým krajem zastřešuje projekt Svazu v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Na projektu Svazu měst a obcí "Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství" v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022 spolupracují se Svazem i Liberecký kraj a Ministerstvo zahraničních věcí.

25.10.2021

Memorandum mezi Agrární komorou ČR a Svazem měst a obcí ČR

Tisková zpráva 21. 10. 2021, Hradec Králové – Předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta města Kyjov František Lukl podepsal dnes s prezidentem Agrární komory ČR Janem Doležalem memorandum vyjadřující společný zájem na rozvoji venkova se zachováním jeho tradic a zděděného přírodního a kulturního bohatství.

24.05.2021

Memorandum s Asociací podnikatelů v geomatice přinese plodnou spolupráci v oblasti geografických dat

Svaz měst a obcí s Asociací podnikatelů v geomatice společně podepsaly Memorandum o spolupráci. Stvrdily tak zájem o spolupráci v oblasti geomatiky, která má svou nezastupitelnou roli v oblasti územního plánování, tvorby krajiny, digitalizace stavebnictví a BIM i dalších společenských tématech.

27.04.2021

Svaz podpořil kampaň Česko platí kartou

Podpisem společného prohlášení podpořil Svaz měst a obcí ČR v minulých dnech kampaň na podporu bezhotovostních plateb.

23.02.2021

Memorandum o spolupráci s vydavatelstvím A11

Cílem memoranda mezi Svazem měst a obcí České republiky a vydavatelstvím A11 s.r.o. je vyjádření společného zájmu informovat aktuálně, nezávisle, odborně a pravdivě nejen občany měst a obcí v České republice, ale i odbornou veřejnost, o aktuálních zprávách z obcí a měst.

23.02.2021

Memorandum o spolupráci se společností Livesport News s.r.o.

Cílem memoranda mezi Svazem měst a obcí České republiky a společností Livesport News s.r.o.je vyjádření společného zájmu informovat aktuálně, nezávisle, odborně a pravdivě nejen občany měst a obcí v České republice, ale i odbornou veřejnost, o aktuálních zprávách z obcí a měst.

07.12.2020

Svaz měst a obcí se těší na spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR

V polovině listopadu Svaz měst a obcí stvrdil společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) své společné zájmy a směřování formou memoranda, které podepsal předseda Svazu František Lukl a předseda představenstva Asociace Karel Dobeš.

26.08.2020

Obce dostanou důležitá zdravotnická data o COVID-19, SMO a MZ se dohodly na spolupráci

Obce jsou důležitými subjekty ve zvládání současné pandemie koronaviru. Dosud však starostům chyběly klíčové statistické informace o nakažených a epidemiologické situaci. To se díky dohodě Ministerstva zdravotnictví a Svazu měst a obcí mění. Obě strany podepsaly pro stvrzení spolupráce memorandum, které posiluje roli obcí ve zdravotnické oblasti. Memorandum najdete v příloze.