26.05.2022

Radka Vladyková předala Memorandum o spolupráci s maďarským svazem měst a obcí TÖOSZ a jednala o budoucích společných aktivitách

Výkonná ředitelka Radka Vladyková stvrdila zájem Svazu spolupracovat s maďarskými obcemi a městy předáním memoranda. 24. května ho v Budapešti osobně předala k podpisu prezidentovi maďarského sdružení měst a obcí TÖOSZ.

Svaz měst a obcí udržuje dlouhodobě dobré vztahy s obdobnými organizacemi okolních zemí. Toto je důležité nejen ve vztahu podpory bilaterální jakou jsou například partnerství měst, ale také při společném řešení aktuálních otázek ve vztahu k evropské politické situaci. A viděno i čistě pragmaticky, z pohledu starostů a primátorů: Maďarská města a obce řeší obdobné problémy jako my a při hledání dobrých řešení může inspirace, výměna a přenos dobré praxe ušetřit jak finanční prostředky, tak možnou frustraci. Při příležitosti konání City for the Future 2022 Budapest a zároveň Sněmu maďarského sdružení měst a obcí TÖOSZ tak Radka Vladyková stvrdila zájem Svazu spolupracovat s maďarskými obcemi a městy předáním memoranda, které na místě podepsal prezident TÖOSZ pan Jenö Schmidt, starosta města Tab. Memorandum je zaměřené na výměnu zkušeností, posílení partnerských i bilaterálních vztahů a také na možnou budoucí spolupráci v přímořízených programech Evropské Unie, kde jsou mezinárodní partnerství přímo vyžadována.

Radka Vladyková a Monika Štěpánová se setkaly také se zástupci společností aktivních v oblasti chytrých řešení pro obce a města akci pořádanou českou ambasádou v Budapešti, kde dobré vztahy mezi oběma zeměmi úspěšně buduje současný velvyslanec pan Tibor Bial. Toto setkání bylo příležitostí také k jednání s druhým velkým svazem měst a obcí MÖSZ, konkrétně s jeho prezidentem György Gémesi, starostou města Gödöllő.

Na fotografii: Velvyslanec ČR v Maďarsku Tibor Bial, Radka Vladyková (výkonná ředitelka SMO ČR), Eva Holcová (Magistrát města Brna), Gábor Kerpel-Fronius (místostarosta, Budapešť)

 

Mgr. Monika Štěpánová, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů SMO ČR