02.08.2022

Charita ČR a Svaz měst a obcí ČR společně podepsaly memorandum o spolupráci.

Spolupráci v oblasti sociální a zdravotní péče i humanitární a charitativní pomoci potřebným skupinám obyvatelstva stvrdil Svaz měst a obcí ČR podpisem memoranda s Charitou ČR.

Memorandum o spolupráci podepsal za Svaz měst a obcí ČR předseda a starosta města Kyjova František Lukl a za Charitu České republiky Lukáš Curylo. Obě organizace si uvědomují potřebu spolupráce měst a obcí s lokálními i státními neziskovými organizacemi. Znění memoranda naleznete v příloze.

Mgr. Michaela Mottlová, Sekce organizace a marketingu, SMO ČR