23.02.2021

Memorandum o spolupráci s vydavatelstvím A11

Cílem memoranda mezi Svazem měst a obcí České republiky a vydavatelstvím A11 s.r.o. je vyjádření společného zájmu informovat aktuálně, nezávisle, odborně a pravdivě nejen občany měst a obcí v České republice, ale i odbornou veřejnost, o aktuálních zprávách z obcí a měst.