27.06.2022

Poutní turistika jako nástroj k oživení regionu

15. června se v Brně setkali František Lukl, předseda Svazu měst a obcí a Martin Hrdlička, předseda Rady spolku Svatá Ludmila, aby spolu podepsali memorandum, které si klade za cíl připomenout poutní turismus jako nástroj pro oživení regionů, v kterých je tato tradice ohrožena.

Podpis memoranda proběhl v průběhu setkání s názvem „Poutní turismus – příležitost pro města a obce. Putování za kořeny“, které se uskutečnilo 15.6.2022 v odpoledních hodinách. Hostil ho Krajský úřad Brno. Hlavním tématem byl náboženský, obzvláště poutní, turismus v České republice. Kromě obou signatářů k tématu promluvil např. i Jan Herget, ředitel CzechTourism. 

Znovuoživení starobylých poutních míst vyžaduje často stavební rekonstrukce a restaurátorské práce. Nabízí se však i oživení společenských a vzdělávacích akcí, které jsou s místem historicky spjaté. Spolek Svatá Ludmila se věnuje propojování svatoludmilských míst (nejen) v České republice prostřednictvím mnoha rozmanitých akcí pro veřejnost a zároveň tak připomíná tradici poutních míst.

Mgr. Michaela Mottlová, Sekce organizace a marketingu