23.02.2021

Memorandum o spolupráci se společností Livesport News s.r.o.

Cílem memoranda mezi Svazem měst a obcí České republiky a společností Livesport News s.r.o.je vyjádření společného zájmu informovat aktuálně, nezávisle, odborně a pravdivě nejen občany měst a obcí v České republice, ale i odbornou veřejnost, o aktuálních zprávách z obcí a měst.