24.05.2021

Memorandum s Asociací podnikatelů v geomatice přinese plodnou spolupráci v oblasti geografických dat

Svaz měst a obcí s Asociací podnikatelů v geomatice společně podepsaly Memorandum o spolupráci. Stvrdily tak zájem o spolupráci v oblasti geomatiky, která má svou nezastupitelnou roli v oblasti územního plánování, tvorby krajiny, digitalizace stavebnictví a BIM i dalších společenských tématech.

Dokument podepsali předsedové František Lukl za SMO ČR a Martin Hrdlička za APG.

Geomatika je vědecký a technický interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a prezentací geografických dat nebo geografických informací.