01.03.2024

Svaz měst a obcí ČR a Profesní komora požární ochrany podepsaly memorandum o spolupráci

Na konci února Svaz měst a obcí ČR schválil podpis memorenda o spolupráci s Profesní komorou požární ochrany. Spolupráce těchto organizaci je logickým krokem, neboť hlavně menší obce spolupracují s hasiči, ať už těmi profesionálními nebo dobrovolnými, při celé škále činností.

Memorandum si klade za cíl lepší koordinaci spolupráce jak v krizových situacích i na bázi běžného fungování obce.

Znění Memoranda o spolupráci naleznete níže v příloze.

Mgr. Michaela Mottlová, Sekce organizace a marketingu SMO ČR