01.03.2022

Společné memorandum Svazu měst a obcí s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže si slibuje efektivní vzdělávání samospráv v oblasti veřejného zadávání

V pondělí 28. 2. 2022 v Brně předsedové Svazu měst a obcí ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podpisem společného memoranda stvrdili spolupráci obou organizací v rámci metodického vzdělávání samospráv v oblasti veřejného zadávání.

V sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně se v pondělí 28. 2. 2022 sešli k podpisu společného memoranda Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky. Memorandum o vzájemné spolupráci má zastřešit spolupráci obou organizací v oblasti metodického vzdělávání v oblasti veřejných zakázek. Vzdělávání má být zaměřeno nejen na úředníky a další pracovníky samospráv, kteří zadávání veřejných zakázek zpracovávají, ale i na samotné zadavatele, tedy zastupitele.

Memorandum je logickým pokračováním snah obou organizací o metodický, preventivní přístup k veřejnému zadávání. V současné době obě organizace připravují sérii vzdělávacích akcí, které budou zaměřeny jak na zakázky malého rozsahu, tak i na velké zakázky, které trápí hlavně větší města.