05.01.2022

Memorandum s Libereckým krajem zastřešuje projekt Svazu v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

Na projektu Svazu měst a obcí "Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství" v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022 spolupracují se Svazem i Liberecký kraj a Ministerstvo zahraničních věcí.

Celý název projektu: Resilient municipality and public administration in the Eastern Partnership / Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství

Na projektu Svazu měst a obcí České republiky v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022 spolupracují SMO ČR, Liberecký kraj a Ministerstvo zahraničních věcí.

Cílem projektu Odolná samospráva a veřejná správa v zemích Východního partnerství je vytváření vhodných podmínek pro efektivní a odolnou samosprávu v zemích Východního partnerství pomocí koherentních řešení na politické úrovni, stejně tak jako na úrovni praktické s konkrétním územním dopadem. Cíle bude dosaženo pomocí synergie čtyř základních projektových komponent: Zasedání Výboru regionů, konkrétně Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP); Virtuální studijní cesty (UKR/MOL/GRU); Přenos zkušeností formou terénního výjezdu; Konference: „Perspektivy a přenos transformační zkušenosti ve vztahu k odolnosti samospráv“.

Předkládaný koncept a jeho 4 komponenty jsou propojené velmi silnými synergiemi, díky kterým je možno do České republiky v době předsednictví v Radě EU přenést na několik dnů dění v celé regionální dimenzi Východního partnerství.

Projekt vznikl z iniciativy Svazu měst a obcí ČR a ze zájmu samosprávy podílet se na českém předsednictví v Radě EU v roce 22. Svaz přispěje jak konceptem a organizací, tak zapojením vybraných Dobrovolných svazků obcí – DSO. Regionální dimenzi v projektu dále významně zastupuje Liberecký kraj, který je hostitelem části projektu. Dimenze politická je na mezinárodní úrovni zajištěna zapojením Evropského výboru regionů, konkrétně Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP), jehož zasedání se při příležitosti CZ PRES 22 uskuteční na pozvání člena předsednictva CORLEAP a předsedy Komise pro zahraniční spolupráci SMO ČR pana Pavla Brandy a na pozvání Libereckého kraje v České republice. Na národní úrovni je již zapojeno Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) díky udělené záštitě ministra a ministerští odborníci pro oblast zemí Východního partnerství. Slavnostní zahájení proběhne v reprezentačních prostorech MZV. Projekt přesáhne také do roviny akademické a znalostní formátem závěrečné konference, a do územní dimenze a praktické roviny zemí Asociovaného partnerství formou terénního studijního výjezdu.

Mgr. Monika Štěpánová

Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů