10.11.2023

Svaz měst a obcí ČR a Finanční správa uzavřely memorandum

Mezi finanční správou a Svazem měst a obcí ČR bylo dne 9. 11. 2023 podepsáno memorandum o spolupráci, které deklaruje připravenost finanční správy zajistit služby pro občany obcí, ve kterých došlo k 1. červenci 2023 ke zrušení územních pracovišť finančních úřadů.

Načasování podpisu memoranda směřuje k blížícímu se lednovému a březnovému termínu podání přiznání k dani z nemovitých věcí, resp. dani z příjmů fyzických osob v listinné podobě. Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů, a to zejména zajištění pomoci obyvatelům dotčených obcí s vyplněním a odevzdáním jejich daňových přiznání. 

„Pro Svaz měst a obcí ČR je nanejvýš důležité zachování dostupnosti služeb veřejné správy pro naše občany v místě jejich bydliště. On-line komunikace je modernější, rychlejší a hlavně úspornější, nesmíme však zapomínat na občany, kteří k ní nemají přístup či preferují osobní jednání. Proto vítáme a podporujeme spolupráci s finanční správou, která těmto občanům přinese stejný komfort při jednání s úřady, na který jsou zvyklí,“ doplňuje František Lukl. 

Více v přiložené TZ.

 

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR