19.10.2017

GDPR krok za krokem díky Centrům společných služeb

Svaz realizuje projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, nebo-li Centra společných služeb. Zabývá se podporou administrativního prostředí prostřednictvím dobrovolných svazků obcí. Spojením více menších obci lze totiž významně zvýšit kvalitu veřejných služeb. V rámci projektu bude Svaz obce sdružené v dobrovolných svazích nově seznamovat s GDPR.

 Svaz měst a obcí v rámci projektu pomůže dobrovolným svazkům obcí s ochranou osobních údajů

Svaz měst a obcí České republiky realizuje projekt Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, nebo-li Centra společných služeb. Zabývá se podporou administrativního prostředí prostřednictvím dobrovolných svazků obcí. Spojením více menších obci lze totiž významně zvýšit kvalitu veřejných služeb. V rámci projektu bude Svaz měst a obcí České republiky obce sdružené v dobrovolných svazích nově seznamovat s GDPR, tedy s obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob. A to jak v souvislosti se zpracováním a volným pohybem osobních údajů, tak v kontextu s aktuálními otázkami menších obcí, které budou muset uvedené nařízení také implementovat.

 

Jaký dopad bude mít GDPR na obce

Pro obce z uvedeného nařízení mimo jiné vyplývá, že jako orgán veřejné moci budou muset povinně zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Ten bude dohlížet na soulad zpracování osobních údajů s nařízením GDPR a radit správci ohledně různých skutečností spojených s ochranou osobních údajů. Mezi ně například ze zákona patří posouzení vlivu zpracování osobních údajů. Pověřenec bude sloužit zároveň jako kontaktní místo pro subjekty, které s údaji pracují, a dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Co nyní mohou obce učinit pro GDPR

Všechny obce bez ohledu na velikost ze zákona povinně zpracovávají velké množství osobních údajů. Zpracovávají je rovněž v rámci samostatné působnosti, například v souvislosti s vítáním občánků. Obce tak budou muset mimo jiné provést audit osobních údajů. To znamená, že budou muset vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovávají na základě zákona a jaké ne. Právě zde bude počáteční role projektu Centra společných služeb. Jeho pracovníci pomohou obcím s revizí spojenou s analýzou existujícího prostředí v oblasti osobních údajů. A budou se snažit obce postupně provádět jednotlivými úkoly v oblasti GDPR krok za krokem. Provést audit osobních údajů na obci je v současné době důležitější než ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů. Účinnost nařízení GDPR se totiž kvapem blíží. Stane se tak 25. května 2018, a pokud nebude ze strany obcí alespoň snaha splnit požadavky GDPR, hrozí jim vysoké sankce. Pomoc v rámci projektu je pro členy dobrovolných svazků obcí zdarma. S touto službou Centra společných služeb pod hlavičkou Svazu měst a obcí začínají 23. října 2017 v Novém městě na Moravě.

 

Mgr. Miroslava Sobková, Legislativně právní sekce, SMO ČR