12.06.2016

ICT průmysl žádá ministra o odložení termínu schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace

Platforma pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí žádá ministra průmyslu a obchodu, aby odložil termín předání Národního plánu rozvoje sítí nové generace ke schválení vládě. 

Odborná veřejnost sdružená v Platformě pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí pod vedením Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR žádá ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby odložil termín předání Národního plánu rozvoje sítí nové generace ke schválení vládě.

MPO si vytyčilo za cíl předložit Národní plán vládě ke schválení do 30. června. Zástupci ICT sektoru ale upozorňují, že v tomto termínu stále nebudou dořešeny pro národní plán klíčové otázky. Považují za nezbytné prodiskutovat nedávno prezentované výsledky mapování pokrytí ČR formou veřejné konzultace a zapracovat do národního plánu výstupy navazujících ekonomických analýz, které jsou nezbytné pro jeho obsah a správné zaměření podpory výstavby sítí z evropských fondů.

Podle HK ČR a SP ČR by Národní plán mohl být vládě předložen v září 2016, tedy po vypořádání připomínek z veřejné konzultace k výsledkům mapování pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací, ta se uskuteční v srpnu.

Národní plán rozvoje sítí nové generace připravuje MPO ve spolupráci se zástupci subjektů působících v sektoru informačních a komunikačních technologií. Plán má stanovit rámec státní podpory v této oblasti ve středně a dlouhodobém horizontu.