Informatika

Tato rubrika poskytuje přehled všech informací spojených s digitalizací, e-governmentem, legislativními předpisy z těchto oblastí a také nabídku aktuálně konaných seminářích a konferencích týkajících se elektronizace veřejné správy.

08.05.2007

Připomínky k novele zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a dále návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby

16.04.2007

Připomínky k návrhu zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci a o změně některých zákonů (zákon o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci)

23.03.2007

Přípravy 10 ročníku konference ISSS vrcholí

Hradec Králové, 21. března 2007 – V tradičním jarním termínu – letos ve dnech 2.–3. dubna 2007 - se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové koná jubilejní desátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, doprovázený mezinárodní konferencí LORIS a již počtvrté i pracovním setkáním delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS.

06.02.2007

Připomínky k materiálu Návrh na zřízení Rady vlády pro informační společnost

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k materiálu Návrh na zřízení Rady vlády pro informační společnost.

01.02.2007

Letošní EISCO konference bude ve Finsku

Město Hämeenlinna bude hostit konferenci, která má svou tradici již od roku 1998. Jako v předešlých ročnících se soustředí na témata společných informačních strategií a eGovermentu pro místní samosprávu.

10.07.2006

Metodický návod k e-úředním deskám konečně na světě!

K problematice elektronických úředních desek vydalo konečně ministerstvo vnitra metodický návod, který sjednocuje postup orgánů územních samosprávných celků při řízení a vedení elektronické úřední desky. Doporučujeme vám metodický návod pečlivě prostudovat. S případnými dotazy se prosím obracejte přímo na ministerstvo vnitra, odbor informatizace veřejné správy.

03.07.2006

Několik otázek a odpovědí k bodovému systému v dopravě z pohledu informatiky

Tento souhrn otázek a odpovědí je určen jak informatikům, tak pracovníkům odborů řidičů, kteří se od 1. července 2007 potýkají s bodovým systémem a především s elektronickou komunikací mezi obecním úřadem a pracovišti Policie ČR. Komunikace by měla být řešena pomocí služby registrované elektronické pošty (REP) a jeji zprovoznění je v gesci policejního presidia Policie ČR. Projekt zasílání elektronických zpráv o přestupcích na obce, jehož je REP nedílnou součástí, je někdy na Ministerstvu vnitra či na Policii ČR označován jako BODYS.

21.06.2006

Odkaz na stránku Komise pro informační systémy měst a obcí

Další poznatky o problematice informačních systémů ve městech a obcích jsou k nalezení v zápisech z jednání Komise pro informační systémy měst a obcí České republiky na této stránce. Komise je otevřena všem podnětům z oblasti informatiky měst a obcí a po domluvě s jejím předsedou se lze zúčastnit jejího zasedání.

16.01.2006

SOUTĚŽ ZLATÝ ERB 2006 ZAHÁJENA

Sdružení Zlatý erb zahájilo již osmý ročník soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí Zlatý erb. Uzávěrka příjmu ohlášení je stanovena na pátek 27. 1. 2006 17:00hod. 

13.04.2005

Evropské ceny 2005 za elektronickopu správu

Ceny za elektronickou správu v Evropě oceňují inovační přístupy v oblasti elektronické správy v Evropě. Snahou je umožnit výměnu zkušeností v členských státech rozšířené Evropské unie, státech, které kandidují na vstup do EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku. Výsledky mají napomoci zvýšit efektivnost evropského hospodářství  v rámci Lisabonské strategie.