19.06.2014

Výzva č. 22 IOP - finanční prostředky navýšeny

Dne 18. června 2014 došlo, ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, k navýšení alokace finanční podpory z ERDF z 250 mil. na 400 mil.

Mgr. Miroslava Sobková, odd. legislativně-právní Kanceláře Svazu