27.04.2021

Ověřte si svou digitální gramotnost

Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO (https://www.evaldo.cz/), který vznikl v rámci projektu DigiKatalog (https://digikatalog.cz/) Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zajímá vás, jak zvládáte bezpečnost na internetu, práci s informacemi a daty či tvorbu digitálního obsahu? Vyzkoušejte online nástroj EVALDO (https://www.evaldo.cz/), který vznikl v rámci projektu DigiKatalog (https://digikatalog.cz/) Ministerstva práce a sociálních věcí.

EVALDO je veřejně dostupný online nástroj, jehož pomocí si mohou zaměstnanci, zaměstnavatelé, ale i ostatní občané zhodnotit úroveň svých digitálních kompetencí. V aplikaci EVALDO, která simuluje reálné prostředí, řeší uživatel úkoly, se kterými se setkává v každodenním životě. Například si vyřizuje občanský průkaz nebo objednává pračku. Na konci pak uživatel získá informace o úrovni svých digitálních kompetencí včetně porovnání s ostatními uživateli. V závislosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí další individuální postup pro rozvoj digitálních kompetencí. Díky propojení s online vzdělávacím systémem, jehož jádrem je databáze digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí, nabídne EVALDO uživateli relevantní vzdělávací programy, například edukační videa či online kurzy zaměřené na rozvoj konkrétních digitálních kompetencí.

Vyhraďte si cca 25 minut a EVALDA vyzkoušejte zde: https://www.evaldo.cz/vitejte-v-evaldovi.