05.11.2019

Dotazníkové šetření - zhodnocení současného stavu digitalizace státní správy

V týdnu od 11. listopadu 2019 budou osloveny jednotlivé ORP (obec s rozšířenou působností) s prosbou Úřadu vlády ČR o vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto šetření budou použity při zhodnocení současného stavu digitalizace státní správy a poslouží k určení, které služby poskytované úřady by měly být digitalizovány přednostně a o digitalizaci jakých služeb mají samy úřady zájem.

Odpovědi budou považovány za přísně anonymní, vyplnění dotazníku zabere zhruba 15 minut. Děkujeme za Vaši spolupráci.
Níže jsou přiloženy dopisy pro jednotlivé představitele ORP.