06.12.2016

Spolupráce státu, veřejného a soukromého sektoru včetně chytrých technologií by mohla pomoci obcím, kde ubývá služeb a kamenných poboček

Do oblastí, kde vymizí tržní nabídka určitých služeb, by měl více investovat stát. Měl by pro ně vytvořit stabilní systém podpory. Aby se tyto části České republiky nevylidňovaly a lidé měli k dispozici služby, které potřebují. Zásadní roli přitom hrají moderní informační a komunikační (chytré) technologie. Stát by se tak měl více zamyslet nad podněty z území a systematicky přistoupit ke zlepšování života lidí s pomocí e-governmentu. (Foto: kibsri / freedigitalphotos.net)

Do oblastí, kde vymizí tržní nabídka určitých služeb, by měl více investovat stát. Měl by pro ně vytvořit stabilní systém podpory. Aby se tyto části České republiky nevylidňovaly a lidé měli k dispozici služby, které potřebují. Zásadní roli přitom hrají moderní informační a komunikační (chytré) technologie. Stát by se tak měl více zamyslet nad podněty z území a systematicky přistoupit ke zlepšování života lidí s pomocí e-governmentu.

O síti poboček České spořitelny a bankovních službách v obcích s ředitelem sekce veřejný sektor a realitní obchody této banky Milanem Haškem jednal výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek. A to i na základě dopisu starostky města Loštice Šárky Havelkové Seifertové. V něm mimo jiné stojí, že se ve městě ruší pobočka České spořitelny a že se to zejména starším obyvatelům nelíbí. Takový krok podle loštické starostky zhoršuje kvalitu života v malých městech a ve výsledku povede k dalšímu vylidňování menších měst a venkova.

"S omezováním služeb na venkově a v menších městech zásadně nesouhlasíme. Podněty samospráv předáváme dál a snažíme se hledat řešení, která obcím pomohou. Nemůžeme však měnit rozhodnutí obchodní společnosti," říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: "Už teď je na venkově a v malých městech kamenných poboček různých organizací málo a složité to je i se zajištěním zdravotních služeb, integrovaným záchranným systémem apod. Proto je nutné, aby stát pro tyto oblasti, kde nefungují či dokonce selžou tržní mechanismy, našel systémový způsob podpory.“

Pomoci by mohlo například vzdělávání zaměstnanců dobrovolných svazků obcí (DSO) v oblasti využívání chytrých technologií, kteří by tuto znalost dál předávali samosprávám, potažmo přímo lidem. Případně by v území mohli fungovat asistenti, kteří by seniorům pomáhali s elektronickými službami včetně e-governmentu. Populace totiž stárne a venkov bude stárnout ještě rychleji. Už teď je v řadě samospráv věkový průměr obyvatel 60 let.

„Při rozhodování o rozmisťování poboček zohledňujeme i měnící se chování klientů. Většina lidí, ač bydlí na venkově či v menších městech, své věci zpravidla vyřizuje v místě, kde pracuje. Což jsou často přirozená centra území, tedy větší města. Zavíráme pobočky, které jsou prázdné, které jsou otevřené jen několik dní v týdnu a z valné většiny v nich klienti dělají jenom hotovostní operace. Naopak otevíráme nové pobočky v lokalitách s větší návštěvností," vysvětluje ředitel sekce veřejný sektor a realitní obchody České spořitelny Milan Hašek a dodává: "Díky zavádění „chytrých“ technologií, které jsou pro nás v České spořitelně zásadní, zpřístupňujeme naše služby všem tak, aby je mohli využívat sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.“

Nejen ze zkušeností samospráv vyplývá, že starším lidem ve využívání moderních informačních technologií často brání strach. Obávají se, že moderní spojení se světem prostřednictvím počítače a internetu nezvládnou. Pokud se jim věnuje čas a potřebná pozornost, přístup se mění. Ve vyspělých státech je tak vcelku běžné, že senioři komunikují s rodinou pomocí sociálních sítí či skypu, podávají dokumenty elektronicky či si přes internet řeší bankovní záležitosti. Podobně lze například platit jízdenky MHD přímo ve zvolených dopravních prostředcích kartou či se elektronicky objednat na úřad.

I v České republice se situace postupně mění. Jak rychle ke změně dojde, záleží mimo jiné právě na spolupráci státu, veřejného a soukromého sektoru. Díky ní by města a obce mohly být rychleji "chytré", tedy lepší. A služby pro veřejnost tedy ve výsledku dostupnější.