eGovernment

Řeší vznik informačních systémů, které mají napomáhat elektronickými prostředky lepší komunikaci mezi úřady a občany a jejich fungování v rámci obcí. Patří zde základní registry, datové schránky, Czech POINT, elektronické formuláře, problematika elektronické identity. Zveřejňuje metodická doporučení Ministerstva vnitra týkající se eGovernmentu.