06.11.2019

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o schválení Akčního plánu 2.0

Budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně sítí 5G se zjednoduší. Vláda schválila Akční plán 2.0 Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ministři na vládním jednání přijali Akční plán 2.0. Má zjednodušit, zrychlit a zlevnit budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací včetně 5G sítí.

Opatření uvedená v Akčním plánu 2.0 se týkají koordinace výstavby liniových staveb, věcných břemen, vnitřních komunikačních vedení v obytných budovách, rádiových kmitočtů nebo technických profesí. Spolehlivá a kvalitní vysokokapacitní infrastruktura elektronických komunikací v České republice podpoří Průmysl 4.0 a koncept chytrých měst, tedy Smart Cities. Jde víceméně o nutnost v souvislosti s rozvojem digitální ekonomiky a informační společnosti jako takové. Při zavádění vysokorychlostních sítí je třeba zohlednit i regionální specifika. Mimo jiné fakt, že existují oblasti s nízkou ekonomickou atraktivitou, často řídce osídlené malé obce. V nich zpravidla nefunguje klasický byznysový model, i zde lidé mají samozřejmě nárok a očekávají moderní služby 21. století. Bez nich se totiž stěhují jinam a venkov se tak vylidňuje.