Veřejné zakázky

Tato rubrika přináší informace z oblasti veřejných zakázek. Informujeme o metodice a stanoviscích MMR, rozhodnutích ÚOHS, soudní judikatuře či nové legislativě. Přinášíme příklady dobré praxe z oblasti veřejných zakázek. Upozorňujeme na postupy, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

04.06.2024

Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté v souladu s novými nařízeními č. 2023/2831 a č. 2023/2832 o podporách de minimis.

13.03.2024

Plnění informační povinnosti - služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ)

SMO ČR obdržel od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dopis určený všem poskytovatelům vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, vyplacené v letech 2022 a 2023.

28.02.2024

Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další tematický sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek, tentokrát z oboru telekomunikace a telematika.

26.02.2024

Metodické dny v novém kabátě, první bude už 18. ledna o uveřejňování smluv

Pokud jste veřejný zadavatel, dodavatel nebo se zajímáte o oblast veřejného zadávání z profesních důvodů a oblíbili jste si metodické dny pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pak pro vás máme dobrou zprávu.

16.01.2024

Nová nařízení de minimis jsou již publikována v Úředním věstníku EU

Evropská komise přijala dne 13. 12. 2023 novely nařízení 1407/2013 a 360/2012 o podporách de minimis. Tato nařízení de minimis jsou účinná od 1. 1. 2024. V přechodném období, během kterého budou probíhat nezbytné úpravy registru de minimis a legislativy, bude však nadále nutné aplikovat původní nařízení 1407/2013 a 360/2012. Přechodné období potrvá nejdéle do 30. 6. 2024.

05.01.2024

Co přinese digitalizace stavebnictví organizacím i jejich zaměstnancům

Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM - BuildingSMART ČR (czBIM) připravila sérii seminářů zaměřených na představení přínosů digitalizace stavebních projektů a efektivní práce s informacemi.

02.01.2024

Školicí a osvětové činnosti o sociálně odpovědném veřejném zadávání

Jménem Evropské komise se v rámci smlouvy „Školicí a osvětové činnosti o sociálně odpovědném veřejném zadávání“ provádí analýza komunikačních trendů a postupů v oblasti sociálně odpovědného veřejného zadávání (sovz) v celé EU.

21.12.2023

Publikovali jsme sborník rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti IT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšířil své oborové sborníky rozhodnutí o veřejných zakázkách o další oblast, kterou jsou zakázky v oblasti informačních technologií.

12.12.2023

Metodický den ÚOHS

Jak zvládnout uveřejňování smluv a předcházet tak nejčastějšímu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv.

02.11.2023

Jak zvládnout uveřejňovací povinnosti

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže připravuje metodický den na téma „Jak zvládnout uveřejňovací povinnosti“, a to dne 18. ledna 2024 on-line formou.

29.09.2023

Úřad vydal další sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách, tentokrát z oblasti stavebnictví

Po souhrnech rozhodovací praxe o veřejných zakázkách v oblasti dopravy a zdravotnictví vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže další sborník rozhodnutí, tentokrát týkajících se stavebních veřejných zakázek.

25.09.2023

Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER).

18.09.2023

Stanovisko ÚOHS k novelizovaným pravidlům skládání kauce při podání návrhu dle ZZVZ

V průběhu července 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) provedená zákonem č. 166/2023 Sb. V rámci této legislativní změny došlo také k úpravě § 255 odst. 1 ZZVZ, který se týká stanovení výše kauce.

07.09.2023

Konference MMR nabízí přeshraniční inspiraci, jak zohlednit kvalitu při zadávání veřejných zakázek.

Odpolední konference k zadávání veřejných zakázek s britskými a irskými právníky za účelem sdílení a získání cenných podnětů ze zámořské praxe v oblasti veřejného zadávání se bude konat 20. září 2023

08.08.2023

Konsolidovaný text revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) zveřejněn

Evropská komise zveřejnila konsolidovaný text revidovaného nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“).

02.08.2023

Podobu připravované Strategie veřejného nakupování můžete ovlivnit i vy. MMR připravilo dotazník.

Výsledky dotazníku Ministerstva pro místní rozvoj poslouží jako podklad pro zpracování návrhu optimalizace, proto jsou vaše zkušenosti a názory důležité. Vyplnění vám nezabere více než 10 minut, ale vliv na fungování regionální centralizace bude značný. Výsledky dotazníku, prosíme, zasílejte do pondělí 21.8.2023.

17.07.2023

Úřad vydal výkladové stanovisko k novému ustanovení o podávání námitek ve veřejných zakázkách

V neděli 16. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Její součástí je nové ustanovení v § 242 odst. 5, které upravuje stanovení konce lhůty pro podání námitek proti zadávacím podmínkám.

08.07.2023

MMR připravilo dotazník k centralizaci veřejných zakázek

Výsledky dotazníku poslouží jako podklad pro zpracování návrhu optimalizace centralizace veřejných nákupů na regionální úrovni, v rámci priority „Podpora (malých) zadavatelů a centralizace“ připravované Strategie veřejného zadávání.

09.05.2023

ÚOHS informuje

Předseda ÚOHS nově nastavil rozhodovací praxi u maximálních a předpokládaných hodnot rámcových dohod.

22.02.2023

Další metodický den se zaměří na méně využívané postupy ve veřejném zadávání

První metodický den veřejného zadávání v letošním roce se uskuteční 21. března ve spolupráci s odborníky z Asociace veřejných zakázek, a to na téma "s dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek".

14.12.2022

Sborník rozhodovací praxe

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval sborník rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek v dopravě.

06.12.2022

Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách

Dřevo jako všestranný materiál s mnohostranným využitím. Obnovitelný a lokální zdroj. Kde všude je dřevo vhodným materiálem při zadávání veřejných zakázek? Tomuto tématu se věnuje metodika, která vznikla ve spolupráci Ministerstva zemědělství s dalšími subjekty.

05.12.2022

Stanovisko ÚOHS a MMR k výkladu „stáří“ referenčních zakázek

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj vydaly společné výkladové stanovisko k problematice výkladu ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení upravuje prokazování technické kvalifikace, a to předložením seznamu stavebních prací, významných dodávek nebo služeb poskytnutých účastníkem za určité období.

28.11.2022

Průvodce využitím dřeva ve veřejných zakázkách

V rámci přípravy a realizace veřejných zakázek má zadavatel s ohledem na novelizovaný § 6 odst. 4 ZZVZ povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

05.08.2022

Jak zadávat veřejné zakázky

Osmý metodický den pořádaný online Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s časopisem Veřejné zakázky dne 13. září 2022 se zaměří na aktuální téma v období zvyšování cen, a to na řízení cenového rizika ve veřejném zadávání.

25.07.2022

Možnost využití inflační doložky ve smlouvách na veřejné zakázky

V souvislosti s neustále se zvyšující inflací a s tím souvisejícím růstem cen zboží i služeb upozorňujeme příjemce, aby při přípravě zejména dlouhodobějších smluv zvážili využití inflační doložky.

22.06.2022

Často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek

Evropská komise zodpověděla často kladené otázky k sankcím proti Rusku v oblasti veřejných zakázek, které vyplývají z čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Otázky a odpovědi jsou ke stažení níže.

03.06.2022

Povinnost podávání průběžného oznámení ke střetu zájmů k 30. 6. 2022

NEZAPOMEŇTE!!!!

Do 30. 6. 2022 mají veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů povinnost podat průběžné oznámení za období výkonu funkce v roce 2021.

20.05.2022

Stanovisko expertní skupiny k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek

Účelem stanoviska expertní skupiny MMR je poskytnout metodické vodítko k aplikaci předmětných sankcí v oblasti veřejných zakázek v České republice.

11.05.2022

ÚOHS připravuje pro města a obce další vzdělávací akce v oblasti veřejného zadávání. Obsah podzimního semináře můžete ovlivnit i vy.

15. a 16 června se v Brně uskuteční konference k problematice veřejné podpory. Akci pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který tak navazuje na snahu klást důraz nejen na svou funkci kontrolní, ale i na preventivně vzdělávací aktivity pro veřejné zadavatele.

08.03.2022

Možnosti uzavření smlouvy na bankovní služby

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice možnosti uzavření smlouvy na bankovní služby.

01.03.2022

Společné memorandum Svazu měst a obcí s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže si slibuje efektivní vzdělávání samospráv v oblasti veřejného zadávání

V pondělí 28. 2. 2022 v Brně předsedové Svazu měst a obcí ČR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podpisem společného memoranda stvrdili spolupráci obou organizací v rámci metodického vzdělávání samospráv v oblasti veřejného zadávání.

17.02.2022

První letošní metodický den veřejného zadávání již za pár dní opět on-line

Ve čtvrtek 24. února 2022 se uskuteční v řadě již šestý Metodický den veřejného zadávání, který opět pořádá ÚOHS.

09.02.2022

NABÍDKA ÚČASTI V CENTRÁLNÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH MF

Ministerstvo financí oslovilo Svaz měst a obcí ČR s další nabídkou zapojení do společných nákupů stolních počítačů, notebooků a elektromobilů připravovaných Ministerstvem financí v roli centrálního zadavatele. Nabídka účasti navazuje na předchozí úspěšné společné nákupy, do kterých se opakovaně zapojily desítky měst a obcí všech velikostí.

07.02.2022

První metodický den veřejného zadávání v novém roce se uskuteční už na konci února

I v roce 2022 pokračuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v pořádání metodických dnů veřejného zadávání, které jsou určeny zejména zadavatelům, dodavatelům a odborné veřejnosti zajímající se o problematiku veřejných zakázek.

03.02.2022

Inovativní a odpovědné veřejné zadávání - veřejná konzultace

Partnerství městské agendy pro inovativní a odpovědné veřejné zakázky hrdě představuje svůj akční plán 2022.

07.12.2021

ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Jak na odpovědné veřejné zadávání po novele? V této rubrice naleznete vše na jednom místě.

29.11.2021

5. metodický den veřejného zadávání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Na středu 8. prosince ÚOHS připravil již 5. metodický den. Akce proběhne on-line s nutnou registrací předem.

25.11.2021

Výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce prostřednictvím indexace cen

Ministerstvo pro místní rozvoj doplnilo svoji metodiku v souvislosti s nárůstem cen ve stavebnictví.

06.11.2021

Veřejné zakázky na nákup potravin po 1.1. 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo stanovisko expertní skupiny MMR k VZ ve věci nákupu potravin ve veřejných zakázkách po 1.1. 2022.

16.10.2021

Čtvrtý metodický den veřejného zadávání již na počátku listopadu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá 2. listopadu 2021 již čtvrtý metodický den veřejného zadávání. I tentokrát bude metodický den realizován pouze v online podobě, a to přibližně v době od 10:00 do 14:00. Přesný harmonogram bude zveřejněn později.

06.09.2021

Novela zákona o Zadávání veřejných zakázek - podpořme své lokální dodavatele

"S potěšením mohu uvést, že se v rámci novely zákona o potravinách podařilo znovelizovat i zákon o zadávání veřejných zakázek a to takovým způsobem, který přispěje k uplatnění místních potravin od místních výrobců na trhu České republiky," říká autor následujícího článku, Ing. Jindřich Fialka, náměstek pro řízení sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství ČR a člen ÚKŠ.

03.09.2021

Stanovisko ÚOHS a MMR ke zvyšování cen stavebních materiálů a veřejným zakázkám

V posledních měsících dochází k podstatnému nárůstu cen (desítky až stovky procent) dodávek některých stavebních materiálů z důvodu jejich nedostatku na trhu. S tím souvisí také prodlužování jejich dodacích lhůt. Jak se s tím popasovat v již vypsaných nebo připravovaných veřejných zakázkách? Na tuto otázku odpovídá nové společné stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ministerstva pro místní rozvoj.

06.08.2021

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

23.07.2021

O PROGRAMU ČTVRTÉHO METODICKÉHO DNE ÚOHS Z OBLASTI VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ ROZHODNOU ÚČASTNÍCI

Program čtvrtého metodického dne sestaví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže „na přání“ jeho účastníků. Zájemci mají možnost posílat své dotazy a náměty do 31. 8. 2021.

23.07.2021

Aplikace zásad odpovědného zadávání ve veřejných zakázkách na projektové práce

Dle odstavce 4 novely zákona o zadávání veřejných zakázek jsou zadavatelé nově povinni dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Pracovní komise ČKAIT pro ZZVZ vypracovala metodiku pro správnou aplikace zásad.

12.07.2021

Centralizované zadávání na pořizování produktů Citrix

Ministerstvo vnitra (MV) informovalo o přípravě centralizovaného zadávacího řízení na uzavření „Rámcové dohody na pořizování produktů Citrix“ (dále také „RD“) pro orgány veřejné správy.

31.05.2021

Zjišťování skutečného majitele po 1. 6. 2021

Upozorňujeme na novou úpravu týkající se prokazování skutečných majitelů při zadávání veřejných zakázek.

20.05.2021

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce

MPSV s dalšími subjekty připravilo pro zadavatele další podpůrný nástroj k implementaci odpovědného veřejného zadávání. Ke svému již vydanému prvnímu Kontrolnímu listu OVZ přidává druhý Kontrolní list OVZ, který je specificky zaměřen na stavebnictví.

12.05.2021

Nová stanoviska expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vydala dvě nová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek. První se věnuje předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021. Druhým je aktualizované stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek. Všechna stanoviska jsou k dohledání na stránkách MMR.

29.04.2021

Výstupy z kulatého stolu k aplikaci zásad sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 21.4. 2021 Svaz měst a obcí uskutečnil on-line formou „Kulatý stůl k aplikaci zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek“.

23.04.2021

Newsletter Institutu OVZ k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice a EU

Newsletter zve na jarní konferenci Odpovědné veřejné zadávání – pět měsíců s novelou s podtitulem Současné příležitosti a aktuální praxe, která se uskuteční online 20. května 2021 od 9:00 hodin.

07.04.2021

Inovace ve veřejných zakázkách

MPO a MV zvou na 8. webinář, který proběhne 20. 4. 2021 od 13.30 hod.

07.04.2021

Metoda BEST VALUE ve veřejném zadávání

Tento webinář je součástí ročního cyklu online diskuzních panelů, informativních webinářů a tematických kulatých stolů nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města, který společně připravila ARI ve spolupráci se Svazem měst a obcí České republiky (SMOČR).

09.03.2021

Odpovědné veřejné zadávání jako povinnost

Seminář "Pro dodavatele: odpovědné veřejné zadávání jako povinnost po novele ZZVZ od ledna 2021.

25.02.2021

Počítače, notebooky i auta můžete nakoupit centrálně

Ministerstvo financí (MF) opět nabízí účast na společných nákupech osobních vozidel, stolních počítačů a notebooků. Nabídka účasti navazuje na loňský pilotní projekt, kdy se do úspěšného společného nákupu zapojilo cca 80 měst a obcí všech velikostí.

15.02.2021

Jak na veřejné zakázky

Chceme vás informovat o nové publikaci, která je zaměřena na možnosti podpory pozitivního lokálního dopadu veřejných zakázek.

15.02.2021

REGISTRACE NA METODICKÝ DEN VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ JIŽ BYLA ZAHÁJENA

První metodický den v oblasti zadávání veřejných zakázek uskuteční Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve čtvrtek 18. března 2021 od 9:30, a to formou on-line přenosu.

08.02.2021

Jak zadávat veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšiřuje své aktivity týkající se osvětové činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve čtvrtek 18. března 2021 Úřad uspořádá tzv. metodický den na téma „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů".

08.02.2021

Průvodce základy regulace obličejových masek

Na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj byl uveřejněn Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků.

13.01.2021

VYMÁHÁNÍ NÁHRADY ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude  v rámci ochrany hospodářské soutěže podporovat soukromoprávní vymáhání škody a upozorňovat aktivně legitimované subjekty veřejné moci, aby takto vzniklou škodu začaly vymáhat.

06.01.2021

Nová zásada zadávání veřejných zakázek (§6) – odpovědné zadávání – rychlá pomoc při zavádění do praxe

Od 1.1. 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která zařazením nové zásady do §6 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací.

23.12.2020

Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo stanovisko expertní skupiny MMR k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek od 1.1. 2021.

21.12.2020

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách.

06.12.2020

POZOR – novela zákona o zadávání veřejných zakázek platná od 1.1. 2021 ukládá zadavatelům nové povinnosti

Poslanecká sněmovna ČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Novelou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.

10.11.2020

Národní agentura pro veřejné zakázky zahájila distribuci příručky podporující zapojení regionálních malých a středních podniků do veřejných zakázek pro zmírnění dopadů vyvolaných pandemií COVID-19

Národní agentura pro veřejné zakázky, o.p.s. zahájila distribuci elektronické příručky Jak zapojit malé a střední firmy regionálního charakteru do veřejných zakázek.

02.11.2020

Newsletter chytrého zadavatele

Jak zapojit malé a střední firmy regionálního charakteru do veřejných zakázek včetně vzorů se můžete dozvědět z přiloženého newsletteru.

06.07.2020

Jak ověřovat vlastnické struktury a skutečné majitele dodavatelů veřejných zakázek

Spolek Lexperanto a Rekonstrukce státu se snaží ulehčit zadavatelům veřejných zakázek život a poskytnout jim doposud chybějící návod, jak dodavatele správně rozkrývat. Vše přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jejich manuál s názvem „Jak ověřovat vlastnické struktury a skutečné majitele dodavatelů veřejných zakázek“ najdete ke stažení níže.

30.06.2020

Prokazování technické kvalifikace jinou osobou a společná a nerozdílná odpovědnost dodavatele a jiné osoby

Ministerstvo pro místní rozvoj informovalo o problému, který může představovat při kontrolách zadávacích řízení ze strany kontrolních a auditních orgánů značný problém, jehož následkem může být i aplikace finančních oprav u zakázek podporovaných z ESI fondů.

04.06.2020

MF realizovalo společný nákup notebooků a PC. Zúčastnilo se více než 90 obcí a měst. V příštích týdnech plánuje druhé kolo.

Pokud jste se nestihli zapojit do společného nákupu výpočetní techniky, který organizovalo Ministerstvo financí ČR v únoru 2020, máte možnost využít druhou vlnu. V příštích týdnech bude realizován společný nákup notebooků se stejnou technickou specifikací v hodnotě cca 45 mil. Kč.

12.05.2020

MMR: Novela zákona o veřejných zakázkách zajistí rychlejší naléhavé nákupy

Ministerstvo pro místní rozvoj z důvodu koronavirové pandemie vypracovalo novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která by měla přispět k tomu, aby byl umožněn co nejrychlejší nákup v době krizových stavů (např. pořízení ochranných pomůcek). Navrhovaná změna odstraňuje administrativní zátěž na straně zadavatele a zásadně tak přispěje ke zrychlení jednacího řízení bez uveřejnění, protože uzavření smlouvy již nebude oddáleno nebo blokováno nutností naplnit touto novelou zrušené požadavky zákona. Návrh zákona byl dnes (11.5.) schválen vládou.

17.03.2020

ÚOHS vydává třetí díl stručného průvodce zadavatele

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává poslední díl Stručného průvodce zadavatele světem veřejných zakázek.

05.03.2020

Jak zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

Na portálu veřejných zakázek, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla uveřejněna aktualizovaná metodika pro zakázky malého rozsahu.

20.06.2019

Zadání zakázky v rozporu se zákonem

„Ověřujte vlastnickou strukturu dodavatelů, kteří podávají nabídky do Vašich výběrových řízení, vyvarujete se uznání výdajů z dotace za nezpůsobilé.“, doporučuje Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost.

14.05.2019

Smlouva uzavřená na základě jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) musí být časově omezena

Dne 10. 5. 2019 zveřejnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je „ÚOHS“) na svých webových stránkách tiskovou zprávu k aktuálnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který svým rozsudkem potvrdil rozhodnutí ÚOHS týkající se jednacího řízení bez uveřejnění. 

28.02.2019

Stanovisko k sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě a předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých stránkách dvě nová stanoviska Expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

28.01.2019

Školení MMR k veřejným zakázkám

Mnisterstvo pro místní rozvoj realizuje školení z oblasti veřejných zakázek. Školení probíhají průběžně během celého roku a jsou poskytována zdarma. 

02.01.2019

Stanovisko k problematice podepisování společných nabídek

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo stanovisko expertní skupiny MMR k podepisování společných nabídek. 

22.10.2018

Stanovisko k problematice podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo stanovisko Expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Stanovisko se věnuje podepisování elektronických úkonů v zadávacím řízení.

17.10.2018

Od 18. října platí povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách

Jak jsme Vás již informovali v tomto článku, všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato povinnost se vztahuje i na již běžící zadávací řízení.

12.09.2018

Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18.10. 2018

Ode dne 18. října 2018 jsou všichni zadavatelé a dodavatelé povinni v zadávacím řízení písemně komunikovat pouze v elektronické formě. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno.

13.06.2018

Nová metodická stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek uveřejnila dvě nová stanoviska. 

25.04.2018

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává Výroční zprávu 2017, v níž shrnuje svou činnost v uplynulém roce v oblastech svých kompetencí, tedy hospodářské soutěže, významné tržní síly, veřejných zakázek a koncesí a veřejné podpory. 

 

22.12.2017

Metodické stanovisko k předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydala aktualizované metodické stanovisko k předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. lednu 2018.

17.10.2017

Zakázkové právo v ICT a další aktuální témata

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal první číslo informačních listů 2017, a to na téma Zakázkové právo v ICT a další aktuální témata.

12.10.2017

Metodika k oblasti zadávání zakázek nákupem dodávek na komoditní burze

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo novou metodiku, která řeší praktickou aplikaci nového zákona o zadávání veřejných zakázek při nákupech dodávek na komoditní burze. V dokumentu lze nalézt řadu odpovědí na otázky, které města a obce při nákupech energií na komoditní burze mohou v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek řešit.

21.03.2017

Sdělení ÚOHS k problematice zadávání VZ v oblasti dopravní obslužnosti se zohledněním sociálních aspektů

K aktuálnímu požadavku na zvyšování mezd řidičů autobusů se vyjádřil také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Seznamte se s jeho sdělením k zohlednění sociálních aspektů při zadávání veřejných zakázek a následném uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě v nabídkovém řízení.

 

 

16.03.2017

Nový vzdělávací program pro veřejné zakázky - aktualizace

Jak jsme již dříve informovali, zavedlo Ministerstvo pro místní rozvoj vzdělávací program pro veřejné zakázky. Koncipován je jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Vyberte si z březnových termínů.

25.10.2016

Nový vzdělávací program pro veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí vzdělávací program pro veřejné zakázky, který je určen  nejen zkušeným zadavatelům, ale má pomoci i těm, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Jednotlivé části jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část zákona. Upozorňujeme, že kapacita pro jednotlivé semináře je omezena.

04.10.2016

Informační list k veřejným zakázkám

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jakožto orgán dozoru nad dodržováním zákona vydal informační list Veřejné zakázky v novém, v němž je uveden nejen přehled nejdůležitějších provedených změn oproti dosavadnímu právnímu předpisu, ale také detailně popsány některé nově upravené instituty. Jedná se například o výjimku na právní služby, předběžné konzultace, využití opce, in house zadávání či inovační partnerství.

29.09.2016

Veřejné zakázky a šetrné budovy

Svaz zaštítil série seminářů k tomuto tématu v Brně, Ostravě a Praze. Cílem bezplatných seminářů je poskytnout ucelenou informaci o způsobech a možnostech zadávání stavebních veřejných zakázek i zakázek na služby v oblasti přípravy projektů a provozování budov a jejich financování.

29.09.2016

Stanoviska expertní skupiny MMR k zadávání VZ

Novým zákonem o zadávání veřejných zakázek se začneme řídit za několik dní. Využijte stanoviska Expertní skupiny MMR k některým otázkám, které nová úprava vyvolává.

19.07.2016

Nabídka školení k novému zákonu o zadávání VZ

Ministerstvo pro místní rozvoj je připraveno v souvislosti s přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek v případě zájmu zajistit školení pro pracovníky samospráv. Školení budou probíhat během celého léta a ministerstvo nabízí další nové termíny dle poptávky.

15.07.2016

Souhrn stěžejních povinností zadavatelů při uveřejňování VZ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval v novém stanovisku stěžejní povinnosti zadavatelů při uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele a také nejčastější pochybení, jichž se zadavatelé při neplnění těchto povinností dopouštějí.

 

10.02.2016

Pokyny k veřejným zakázkám, které mají pomoci orgánům veřejné správy a příjemcům maximálně využít investice EU, jsou k dispozici ve všech jazycích

Máte zájem o zlepšení účinnosti a kvality při zadávání veřejných zakázek a chcete mít jistotu, že vám tyto zakázky přinesou požadovanou hodnotu za vložené prostředky? Hledáte tipy, jak se při plánování, zveřejňování a přidělování zakázek vyvarovat nejběžnějších chyb? „Pokyny pro odborníky v praxi týkající se předcházení častým chybám u veřejných zakázek projektů v rámci evropských strukturálních a investičních fondů" zodpoví vaše otázky a pomohou vám plně využít investice EU.

30.11.2015

Pomozte s novelou zákona o veřejných dražbách

Do 3. prosince, prosím, vyplňujte dotazník Ministerstva pro místní rozvoj, který má za cíl zjistit názor dražebníků na vybraná ustanovení zákona o veřejných dražbách. Chystá se jeho novela. (Foto: suphakit73 /  FreeDigitalPhotos.net)

08.09.2015

Přizpůsobit zákony praktickým potřebám. To je záměr MMR

Na 182. Žofínském fóru se debatovalo o stěžejních zákonech, které má v gesci Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Témata nového zákona o zadávání veřejných zakázek a novely stavebního zákona zcela zaplnila Velký sál paláce Žofín. 

11.06.2015

Zajímá vás připravovaný zákon o veřejných zakázkách? Podívejte se na nejčastěji otázky a odpovědi

Na webu Ministerstva pro místní rozvoj najdete informace o připravovaném novém zákoně o veřejných zakázkách. Podle MMR by měl být pro starosty jednodušší a usnadnit cestu k evropským penězům.

11.03.2015

Jaké změny přináší novela zákona o veřejných zakázkách?

Vládní návrh novely zákona o veřejných zakázkách, která je už účinná, mimo jiné ruší povinnost zrušit zadávací řízení v situaci v případě jedné nabídky. Zásadnější změny má přitom přinést až nový zákon o zadávacích řízeních.