13.06.2018

Nová metodická stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek uveřejnila dvě nová stanoviska. 

 Expertní skupina MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek uveřejnila dvě nová stanoviska. Jedná se o stanovisko k dopadu nařízení GDPR na zadávání veřejných zakázek a stanovisko k aplikaci nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Uvedená stanoviska naleznete zde.

 Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj