15.07.2016

Souhrn stěžejních povinností zadavatelů při uveřejňování VZ

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval v novém stanovisku stěžejní povinnosti zadavatelů při uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele a také nejčastější pochybení, jichž se zadavatelé při neplnění těchto povinností dopouštějí.

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se setkává s řadou porušení zákona o veřejných zakázkách, přičemž k častým pochybením zadavatelů patří i nedodržení uveřejňovacích povinností. Inicioval proto vytvoření stanoviska, jehož cílem je připomenout hlavní povinnosti zadavatelů pro uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele, jež plynou ze zákona o veřejných zakázkách a prováděcích právních předpisů, aby se předešlo jejich porušování.

Společně s Ministerstvem pro místní rozvoj nyní ÚOHS vydal výkladové stanovisko k uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Ve stanovisku jsou shrnuty stěžejní povinnosti zadavatelů při uveřejňování informací a dokumentů na profilu zadavatele a též nejčastější pochybení, jichž se zadavatelé při neplnění těchto povinností dopouštějí.