25.10.2016

Nový vzdělávací program pro veřejné zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí vzdělávací program pro veřejné zakázky, který je určen  nejen zkušeným zadavatelům, ale má pomoci i těm, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost. Jednotlivé části jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část zákona. Upozorňujeme, že kapacita pro jednotlivé semináře je omezena.

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí od října letošního roku vzdělávací program pro veřejné zakázky. Cílem je výrazné posílení odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek, a to nejen v souvislosti s nově přijatou právní úpravou, zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Vzdělávací program je koncipován jako vícestupňový vzdělávací systém, který se zaměří nejen na zkušené zadavatele, ale má pomoci i těm zadavatelům, kteří se zadáváním mají velmi malou zkušenost.

Jednotlivé části vzdělávacího programu jsou ve většině případů koncipovány jako půldenní semináře, zaměřující se vždy na konkrétní část ZZVZ.

Upozorňujeme, že kapacita pro jednotlivé semináře je omezena.

Pro přihlášení na danou vzdělávací akci, mohou zájemci zasílat své žádosti na e-mail: akademienzzvz@mmr.cz.

Do žádosti prosím uveďte:

  • jméno a příjmení
  • název instituce
  • datum konání semináře
  • čas konání semináře
  • název semináře

Místo konání školení je vždy uvedeno u konkrétní vzdělávací akce.