28.02.2019

Stanovisko k sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě a předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých stránkách dvě nová stanoviska Expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo na svých stránkách dvě nová stanoviska Expertní skupiny MMR k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o stanovisko ke sdělování údajů z nabídek v elektronické podobě a k předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení. Stanoviska lze nalézt zde nebo jsou ke stažení níže.  

Zdroj:MMR