ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

 

06.08.2021

Pomůcka k ověření dodržení zákona o střetu zájmů

Za účelem pomoci příjemcům uveřejňuje Řídicí orgán OPZ seznam obchodních společností, na které dopadá zákaz stanovený § 4b zákona o střetu zájmů.

20.05.2021

Kontrolní list pro vyhodnocení sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce na stavební práce

MPSV s dalšími subjekty připravilo pro zadavatele další podpůrný nástroj k implementaci odpovědného veřejného zadávání. Ke svému již vydanému prvnímu Kontrolnímu listu OVZ přidává druhý Kontrolní list OVZ, který je specificky zaměřen na stavebnictví.

12.05.2021

Nová stanoviska expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vydala dvě nová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek. První se věnuje předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021. Druhým je aktualizované stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek. Všechna stanoviska jsou k dohledání na stránkách MMR.

29.04.2021

Výstupy z kulatého stolu k aplikaci zásad sociálně a enviromentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek

Dne 21.4. 2021 Svaz měst a obcí uskutečnil on-line formou „Kulatý stůl k aplikaci zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek“.

06.01.2021

Nová zásada zadávání veřejných zakázek (§6) – odpovědné zadávání – rychlá pomoc při zavádění do praxe

Od 1.1. 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která zařazením nové zásady do §6 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací.