Metodika06.01.2021

Nová zásada zadávání veřejných zakázek (§6) – odpovědné zadávání – rychlá pomoc při zavádění do praxe

Od 1.1. 2021 je účinná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která zařazením nové zásady do §6 zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací.

23.12.2020

Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo stanovisko expertní skupiny MMR k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek od 1.1. 2021.

21.12.2020

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách.

06.12.2020

POZOR – novela zákona o zadávání veřejných zakázek platná od 1.1. 2021 ukládá zadavatelům nové povinnosti

Poslanecká sněmovna ČR, po vrácení Senátem, schválila 1. prosince v rámci zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Novelou se od 1. 1. 2021 de facto zavádí povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání.