21.12.2020

Nová zásada při zadávání veřejných zakázek

V souvislosti s vydáním stanoviska MMR ČR k nové zásadě odpovědného veřejného zadávání zakázek opakovaně upozorňujeme žadatele a příjemce na nutnost zohlednění zásady odpovědného zadávání v jejich veřejných zakázkách.

Zadavatelům s ohledem na nutnost doložení zohlednění této zásady ve výběrovém či zadávacím řízení spolufinancovaném z OPZ doporučujeme písemné zpracování odůvodnění, např. formou kontrolního listu, ke stažení zde, či jiným vhodným způsobem. Zohlednění nové zadávací zásady v řízení bude součástí ex ante, resp. ex post kontroly, veřejné zakázky.

Více se dočtete zde.