05.03.2020

Jak zadat veřejnou zakázku malého rozsahu

Na portálu veřejných zakázek, který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla uveřejněna aktualizovaná metodika pro zakázky malého rozsahu.

Metodiku lze využít jako návod pro tvorbě či aktualizaci vnitřních směrnic pro zadávání veřejných zakázek:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Metodiky-k-zakonu-c-134-2016-Sb-,-o-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-specialni-k-zadavacim-rizenim/Metodiky-obecne

Doplňujeme, že podrobnější metodiku, nejen pro zakázky malého rozsahu, zpracoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a je zveřejněna jako „Stručný průvodce zadavatele veřejných zakázek I. a II.“ pod záložkou „informační listy pro rok 2019“:

https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/informacni-listy.html