22.12.2017

Metodické stanovisko k předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydala aktualizované metodické stanovisko k předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. lednu 2018.

Od 1. 1. 2018  zadavatel není povinen v zadávací dokumentaci vymezit požadavek na identifikaci skutečných majitelů a dokladů, které prokazují jejich vztah k dodavateli (viz nové znění ustanovení §  122 ZZVZ). Zadavatel je povinen zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele přímo z evidence údajů o skutečných majitelích, která je vedena rejstříkovým soudem. Dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli umožní zadavateli Ministerstvo spravedlnosti, a to postupem stanoveným ve vyhlášce č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 459/2017 Sb. Po 1. 1. 2018 je zadavatel povinen postupovat podle novelizovaného ustanovení § 122 ZZVZ, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází k zjišťování údajů o skutečném majiteli. Ve stanovisku je mimo jiné uvedeno, jak postupovat v případě, že zadavatel nemůže z evidence údajů o skutečných majitelích údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele zjistit. Stanovisko je dostupné na tomto odkazu

Ivona Mottlová, SMOČR