17.10.2018

Od 18. října platí povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách

Jak jsme Vás již informovali v tomto článku, všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato povinnost se vztahuje i na již běžící zadávací řízení.

Jak jsme Vás již informovali v tomto článku, všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). K naplnění tohoto požadavku je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj. Seznam certifikovaných elektronických nástrojů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj na této adrese, kde je k dispozici přehled udělených certifikátů. Zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) ze zákona vyloučeno. 

Ivona Mottlová, SMOČR