04.06.2020

MF realizovalo společný nákup notebooků a PC. Zúčastnilo se více než 90 obcí a měst. V příštích týdnech plánuje druhé kolo.

Pokud jste se nestihli zapojit do společného nákupu výpočetní techniky, který organizovalo Ministerstvo financí ČR v únoru 2020, máte možnost využít druhou vlnu. V příštích týdnech bude realizován společný nákup notebooků se stejnou technickou specifikací v hodnotě cca 45 mil. Kč.

Svaz měst a obcí ČR uveřejnil v únoru 2020 nabídku zapojit se do společného nákupu výpočetní techniky zajišťovaného Ministerstvem financí. Společného nákupu se nakonec zúčastnilo více než 90 obcí a měst. V současné době je veřejná zakázka úspěšně dokončena a probíhá uzavírání kupních smluv.

Celkově bylo pořízeno 3192 notebooků, 1947 stolních počítačů a 4688 monitorů. Společný nákup umožňuje menším subjektům dosáhnout především výrazné finanční úspory, což dokládá například cena notebooku HP EliteBook 745 G6, který byl vysoutěžený za 17 360 Kč bez DPH, ačkoliv se v obdobné konfiguraci s pětiletou zárukou standardně prodává za cca 30 000 Kč bez DPH.

Ministerstvo financí plánuje v příštích týdnech zopakovat společný nákup notebooků se stejnou technickou specifikací v hodnotě cca 45 mil. Kč, kterého je možné se rovněž zúčastnit. V případě zájmu postačuje vyplnit do přílohy kontaktní údaje včetně požadovaných počtů a následně odeslat na emailovou adresu verejne.zakazky@mfcr.cz. V případě potřeby dalších informací prosím kontaktujte Mgr. Daniela Jirásko na emailu: daniel.jirasko@mfcr.cz, nebo tel. 257 042 463.

Z administrativního pohledu jsou veřejné zakázky zadávány v nadlimitním režimu v dynamickém nákupním systému. Ministerstvo financí zajišťuje pouze administraci zadávání veřejné zakázky – smlouvu s dodavatelem si každý pověřující zadavatel následně uzavírá a financuje samostatně. Předpokladem účasti ve společném nákupu je uzavření jednoduché smlouvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou mezi sebou centrální a pověřující zadavatel upraví vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s centralizovaným zadáváním.